A A Lettergrootte
  • headerfoto-pillen

Recente verschenen boek prenataal onderzoek

06-09-2010

Recent is het boek “de toestand in de baarmoeder, Prenataal onderzoek van de foetus” geschreven door Dr. Frans. J. Los verschenen.
Dit boek is geschreven vanuit een medisch gezichtspunt, in eerste instantie bestemd voor mensen die beroepsmatig met prenataal onderzoek in aanraking komen. De auteur heeft zijn opgedane kennis en ervaring als klinisch geneticus, verweven tot een uitgebreid en leerzaam boek.
Na een algemene inleiding over erfelijke aanleg, groei, ontwikkeling en voortplanting, ligt de nadruk op laboratorium zaken en de (poli)klinische praktijk van de invasieve prenatale diagnostiek, waaronder indicaties en de uitvoering van het onderzoek. Enkele persoonlijke ervaringen met ouderparen worden  in het laatste hoofdstuk besproken. In de bijlage wordt een groot aantal chromosomale syndromen, autosomale en geslachtsgebonden erfelijke aandoeningen en erfelijke stofwisselingsziekten beknopt beschreven.

Het boek is te bestellen (€47.50 inclusief verzendkosten) via franslos@gmail.com Of via www.detoestandindebaarmoeder.nl.

>>Recente verschenen boek prenataal onderzoek

Print