A A Lettergrootte
  • headerfoto-pillen

Review Clinical Trials Directive

23-02-2012

Op Europees niveau wordt gewerkt aan een herziene Clinical Trials Directive: medio dit jaar wordt nieuwe conceptrichtlijn verwacht. Om de Nederlandse visie hierop te formuleren, heeft het Ministerie van VWS een advieswerkgroep gevormd.

De VSOP neemt samen met de NPCF deel aan de werkgroep, mede op basis van de input van zoveel mogelijk andere patiëntenorganisaties. Ook uw inbreng is welkom! Belangrijke aspecten zijn bijvoorbeeld
de verdere harmonisatie van de beoordeling van klinische studies  in de verschillende lidstaten. Ook de wenselijke inbreng van patiënten(-organisaties) in de medisch-ethische toetsing is een belangrijk punt.

>>Review Clinical Trials Directive

Print