A A Lettergrootte
  • headerfoto-pillen

Richtlijn Preventief Medisch Onderzoek verschenen

13-06-2013

Vandaag wordt de Multidisciplinaire Richtlijn Preventief Medisch Onderzoek gepubliceerd door de artsenfederatie KNMG. Kernpunt in deze richtlijn is waar het bij preventief medisch onderzoek (PMO) om moet gaan, te weten ‘gerichte opsporing’, waarbij het nut van het onderzoek opweegt tegen de mogelijke fysieke en psychische nadelen.

PMO is medisch onderzoek  zonder dat de cliënt een concrete gezondheidsklacht heeft of indicatie voor een gezondheidsrisico of –probleem.  De richtlijn richt zich bijvoorbeeld op een test waar uit komt of je wel of geen ‘drager’ bent van Cystic Fibrosis. 

Naast de focus op ‘gerichte opsporing’, schrijft de richtlijn ook regels voor rondom het bieden van duidelijkheid op welke doelgroep het betrekking heeft. Cliënten die niet tot de doelgroep behoren  of te hoge medische risico’s lopen, dienen een beargumenteerd advies te krijgen om geen PMO te ondergaan en daarnaast dient de aanbieder c.q. uitvoerder  afspraken te hebben met gekwalificeerde partners, zodat eventuele vervolgacties op basis van de uitkomst geborgd zijn.

Duidelijkheid voor consument
Patiëntenfederatie NPCF is betrokken geweest bij het opstellen van deze richtlijn en zal ook een rol spelen in de evaluatie, die over twee jaar gepland staat. Ook NPCF constateert een toename in aanbod van preventief medisch onderzoek en is verheugd dat er nu een richtlijn is opgesteld die iets meer duidelijkheid biedt rondom dit onderwerp. Veel consumenten tasten in het duister waar een PMO toe dient en welke gevolgen en risico’s hier mogelijk aan kleven. Bovendien is het bijzonder lastig aan te geven hoe zinvol het onderzoek is geweest en welke goed en minder goed zijn. Hopelijk is hier verbetering in te constateren als de richtlijn uitgevoerd gaat worden.

De VSOP werkt momenteel - samen met NPCF, Consumentenbond, NPV en NCV - aan criteria voor mensen die overwegen gebruik te maken van zelftesten of andere vormen van preventief medisch onderzoek, om hen zo in staat te stellen om daarbij goede afwegingen te maken.

Meer informatie
Download hier de Richtlijn Preventief Medisch Onderzoek.
Klik hier voor meer informatie over het project Preventief (zelf)Onderzoek.
 

>>Richtlijn Preventief Medisch Onderzoek verschenen

Print