A A Lettergrootte
  • headerfoto-pillen

Stichting Preconceptiezorg informeert naar standpunt van de politiek

25-03-2010

De Gezondheidsraad heeft in 2007 aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport geadviseerd een programma voor preconceptiezorg tot stand te brengen. In dit programma was een belangrijke rol weggelegd voor preconceptie-consulten in de eerste lijn, dus laagdrempelig en dicht bij de mensen. De Stuurgroep Zwangerschap en Geboorte, die door minister Klink in 2008 was ingesteld, heeft deze aanbeveling eind 2009 herhaald. Het uitstel dat door de val van het kabinet is ontstaan, is zeer nadelig voor de gezondheid van moeder en kind en derhalve voor de volksgezondheid. Men denke bijvoorbeeld aan de geboorte van kinderen met een open rug of schedel die het gevolg kan zijn van onbekendheid met het belang van foliumzuurgebruik, één van de belangrijke onderwerpen van het preconceptie-consult. Tevens kan preconceptiezorg een belangrijke bijdrage leveren aan het terugdringen van de babysterfte in Nederland.
Eén van de eerste onderwerpen die volgens de Stichting op de agenda van de nieuwe regering moet komen te staan, is de uitvoering van de aanbevelingen van de Stuurgroep Zwangerschap en Geboorte in het algemeen en die met betrekking tot het programma voor preconceptiezorg in het bijzonder. Daarom heeft de Stichting de politieke partijen aangeschreven om te informeren naar hun standpunt t.o.v. preconceptiezorg.
Lees hier de brief.

>>Stichting Preconceptiezorg informeert naar stan...

Print