A A Lettergrootte
  • headerfoto-pillen

Stuurgroep Zwangerschap & Geboorte adviseert Klink

04-01-2010

Stuurgroep Zwangerschap & Geboorte adviseert Klink

Het advies van de stuurgroep zwangerschap en geboorte, getiteld Een goed begin; veilige zorg rond zwangerschap en geboorte, is gereed en wordt op 6 januari aan minister Klink aangeboden.

De stuurgroep geeft in dit advies haar visie hoe in Nederland met elkaar gebouwd moet worden aan een eigentijdse en betrouwbare zorg rond zwangerschap en geboorte. Aan de totstandkoming van het advies hebben ruim zeventig vertegenwoordigers van cliënten, waaronder de VSOP, beroepsgroepen, verzekeraars en relevante koepels meegewerkt. De stuurgroep is ingesteld na onderzoek over de relatief hoge babysterfte in Nederland. Van de 1600 baby`s die per jaar overlijden zijn er volgens de stuurgroep 400 te vermijden. Door maatregelen te nemen kan dat aantal worden verminderd tot 200.

Aanbevolen wordt onder andere dat vrouwen gezonder moeten beginnen aan een zwangerschap. Dat vraagt om een proactieve benadering van zorg rond zwangerschap en geboorte, waaronder een landelijk uniforme preconceptie boodschap en een landelijk programma van individuele preconceptiezorg. Ook de zwangere heeft een eigen verantwoordelijkheid, ondersteund door heldere en eenduidige voorlichting. Alle professionals vormen een netwerk om samen een zo gezond en veilig mogelijke zorg rond zwangerschap en geboorte te bieden. Dit vereist bindende afspraken onder leiding van een onafhankelijk gezag hebbend orgaan, een landelijk College Perinatale Zorg, dat onder meer zal bestaan uit vertegenwoordigers van zwangeren, beroepsgroepen en verzekeraars. Op ieder moment moet de zwangere er ook op kunnen rekenen dat de noodzakelijke behandeling binnen 15 minuten kan starten.

De VSOP hoopt dat de minister dit advies overneemt en de implementatie faciliteert. De VSOP zal zich inzetten om juist ook bij de implementatie het patiënten perspectief te vertegenwoordigen. Patiënten zijn de enige partij die zonder verdenkingen het belang van geïnformeerde keuzeopties en preventie kunnen benadrukken en tegelijkertijd zullen wijzen op het recht op maatschappelijke, sociale en economische solidariteit voor personen met een erfelijke en aangeboren aandoeningen of handicap.
Het volledige advies leest u hier.

>>Stuurgroep Zwangerschap & Geboorte adviseert Kl...

Print