A A Lettergrootte
  • headerfoto-pillen

Subsidieronde geneesmiddelenonderzoek bij kinderen en ouderen

22-12-2009

Hoofddoel van de nationale onderzoeksprogramma's Priority Medicines voor Kinderen (PMK) en Priority Medicines voor Ouderen (PMO) is het stimuleren van onderzoek naar de werking van geregistreerde geneesmiddelen bij kinderen en ouderen, om zo een meer evidence based gebruik van geneesmiddelen bij deze groepen te realiseren. Binnen beide programma's wordt afzonderlijk aandacht besteed aan ethische en juridische aspecten van geneesmiddelenonderzoek.

Het algemene doel van dit deelprogramma is het stimuleren van toegepast ethisch en juridisch onderzoek, om zo de deelname van kinderen en ouderen aan geneesmiddelenonderzoek verder te optimaliseren.

Binnen dit deelprogramma zijn subsidies beschikbaar met een omvang van maximaal 300 k€ voor maximaal vier jaar. Extra financiering (maximaal 100k€) is mogelijk voor implementatie; hiervoor dient een concreet plan te worden toegevoegd. Het totale beschikbare programmabudget voor dit type projecten bedraagt 1,6 M€ voor kinderen en 1,9 M€ voor ouderen.

Aanvragen kunnen worden ingediend via ZonMw Projectnet.
De deadline voor het indienen van projectideeën is 25 februari 2010. In de projectgroep dient, al naar gelang het onderwerp, tenminste een (medisch) ethicus of (medisch) jurist vertegenwoordigd te zijn.

Voor meer informatie bezoekt u de ZonMw website (www.zonmw.nl/nl/subsidie/subsidiekalender) of kunt u contact opnemen met het programmasecretariaat van het Priority Medicines programma(zanoni@zonmw.nl, 070-3495276).

>>Subsidieronde geneesmiddelenonderzoek bij kinde...

Print