A A Lettergrootte
  • headerfoto-pillen

Subsidieronde zeldzame aandoeningen

12-05-2011

Het strategische onderzoeksprogramma Priority Medicines Zeldzame aandoeningen en Weesgeneesmiddelen (ZonMw) verstrekt subsidies op het gebied van grote multidisciplinaire doorbraakprojecten met een translationeel karakter, die het ontwikkelen van een therapie voor een zeldzame aandoening als einddoel hebben. Naast de algemene beoordelingscriteria voor kwaliteit worden voor deze doorbraakprojecten ook de relevantiecriteria translationeel karakter, kansrijkheid op het ontwikkelen van een therapie, participatie van patiënten en van industrie, internationale positionering, record van de aanvragers en plan van aanpak rond interne communicatie in het project gehanteerd.
Voor informatie over hoe de aanvraag in te dienen, de hoogte van de subsidiebedragen en de beoordelingsprocedure : klik hier

>>Subsidieronde zeldzame aandoeningen

Print