A A Lettergrootte
  • headerfoto-pillen

Toekomst voor kinderen ook in de Topsector Life Sciences?

29-02-2012

Momenteel worden in Nederland diverse consortia gevormd om voorstellen in te kunnen dienen voor omvangrijke projecten in het kader van het Topsectorplan Life Sciences. Voor alle details, zie www.zonmw.nl/lsh.

De VSOP is betrokken bij een consortium waarin o.a. ook het Wilhelmina Kinderziekenhuis en TNO participeren. Het richt zich op ‘homecare, self-mamagement en ICT’ bij chronisch zieke kinderen. Naast patiëntenparticipatie zijn allianties tussen wetenschap en industrie (public-private partnerships) van groot belang voor het welslagen van de voorstellen. Op woensdagavond 25 april is er in Utrecht een bijeenkomst voor geïnteresseerde partijen; er wordt met name nog gezocht naar geïnteresseerde productontwikkelaars!

>>Toekomst voor kinderen ook in de Topsector Life...

Print