A A Lettergrootte
  • headerfoto-pillen

Trendanalyse Biotechnologie 2009

20-01-2010

Op dinsdag 19 januari is de Trendanalyse Biotechnologie 2009 aangeboden aan de minister van VROM, Jacqueline Cramer in Nieuwspoort te Den Haag. In het symposium voorafgaand aan de aanbieding zijn de trends toegelicht door een panel van experts die betrokken zijn geweest bij de totstandkoming van het rapport.
 

De trendanalyse over de ontwikkelingen in de biotechnologie is op verzoek van de regering opgesteld door de Commissie Biotechnologie bij Dieren (CBD), de Commissie Genetische Modificatie (COGEM) en de Gezondheidsraad (GR). In de trendanalyse worden een vijftal trends in de biotechnologie besproken die de aandacht verdienen van beleid en politiek. Zowel de maatschappelijke kansen als dilemma’s van de verschillende ontwikkelingen worden weergegeven, zodat regering en parlement zich een oordeel kunnen vormen over de noodzaak en de eventuele aard van beleidsmaatregelen.

 

Klik hier voor de Trendanalyse Biotechnologie 2009

>>Trendanalyse Biotechnologie 2009

Print