A A Lettergrootte
  • headerfoto-pillen

Uitbreiding hielprik een feit

11-10-2005

Staatssecretaris Ross van VWS neemt het advies van de Gezondheidsraad over om het screeningsprogramma voor pasgeborenen (hielprik) uit te breiden met vijftien aandoeningen. Voor haar standpunt heeft het ministerie onder andere de VSOP om advies gevraagd. De VSOP pleitte ervoor de uitbreiding van de hielprik snel te realiseren en voortdurend na te gaan of nog meer aandoeningen aan het screeningspakket kunnen worden toegevoegd. Een belangrijk punt van zorg betrof het op dit moment uitsluiten van 'onbehandelbare' aandoeningen in de neonatale screening. De staatssecretaris gaat hierop in haar standpunt uitgebreid in.

Brief VSOP aan de staatssecretaris
Persbericht VSOP

>>Uitbreiding hielprik een feit

Print