A A Lettergrootte
  • headerfoto-pillen

Veel waardering voor de hielprik

03-02-2022

Met de hielprik wordt het bloed na de geboorte onderzocht op een aantal ziektes. Dit zijn ziektes die niet veel baby’s hebben, maar die wel ernstig zijn. Als deze ziektes tijdig worden ontdekt, kan de behandeling snel starten. De gevolgen van de ziekte zijn dan minder erg. De VSOP was betrokken bij de ZonMw PANDA-studie, waar werd onderzocht wat ouders en professionals van de huidige hielprik en de uitbreiding vinden. 

Ouders en professionals waarderen de hielprik en de manier waarop deze wordt aangeboden. Zij zijn positief over uitbreiding van het aantal ziektes. Er zijn verschillende opvattingen over de omvang en inhoud van de uitbreiding. Bijvoorbeeld als het gaat over het doel van de hielprik: moet dit smal blijven of mag dit breed?
Bij de (toekomstige) uitbreiding van de hielprik is het belangrijk ouders en professionals met verschillende opvattingen te blijven betrekken.

De PANDA studie is een project van onderzoekers van Amsterdam UMC en TNO samen met RIVM en patiëntenorganisaties. De resultaten worden in deze Factsheet samengevat.

>>Veel waardering voor de hielprik

Print