A A Lettergrootte
  • headerfoto-pillen

Versterking bij de VSOP

03-03-2013

Per 1 maart jl. zijn, met name voor de uitvoering van het project Innovatie door Participatie, drie nieuwe medewerkers bij de VSOP in dienst getreden:
Marianne Nijnuis is 6 jaar werkzaam geweest als arts in de jeugdgezondheidszorg (pubers, peuterpubers en zuigelingen). Daarvoor werkte zij in de (kinder-)revalidatie (aandachtsgebied aangeboren hersenletsel) en in de neurologie (onderzoek neuromusculaire aandoeningen, algemene neurologie). Marianne komt de VSOP als beleidsmedewerker zeldzame aandoeningen versterken en zal zich met name bezighouden met de ontwikkeling van Behandeladviezen voor de eerstelijnszorg.
Ytje van der Veen is haar carrière begonnen bij de Leprazending, waar ze zowel in Nederland als Indonesië werkte aan het verbeteren van de positie van mensen met lepra. Daarna leidde zij onderzoeksproject op het gebied van hepatitis B screening bij allochtonen. Voordat ze bij de VSOP
in dienst kwam werkte ze als projectleider bij Diabetesvereniging Nederland. Vanuit patiëntenperspectief was ze betrokken bij de implementatie van de zorgstandaard Diabetes. Ook Ytje werkt als beleidsmedewerker zeldzame aandoeningen en zal zich richten op (een deel van) het project Implementatiestrategie Awareness. Zij neemt ook de ontwikkeling van de zorgstandaard Hypofyse Aandoeningen over van José Willemse, die de VSOP heeft verlaten.
De nieuwe beleidsmedewerker onderzoek Mariëtte Driessens, gaat samen met vijf organisaties werken aan patiëntenregistraties ten behoeve van onderzoek. Daarnaast gaat zij zich bezighouden met een website/portal om personen, die net de diagnose zeldzame aandoening hebben gekregen, de weg te wijzen en eigen regie te bevorderen. Tot slot is zij actief op diverse deelprojecten rondom awareness, dwarsverbanden en onderzoek en is zij bij de VSOP contactpersoon voor de weesgeneesmiddelen. Mariëtte is medisch bioloog en gepromoveerd in het kankeronderzoek en vervolgens onderzoek aan een vaataandoening. Zij heeft zes jaar bij een farmaceutisch bedrijf gewerkt aan registratie van geneesmiddelen en is tevens secretaris bij de Nederlandse Vereniging voor Hemofilie-Patiënten.
 

>>Versterking bij de VSOP

Print