A A Lettergrootte
  • headerfoto-pillen

Visie en aanpak voor Regie op Registers Dure Geneesmiddelen

11-07-2022

Het programma Regie op Registers voor Dure Geneesmiddelen (ROR DGM) heeft als doel om te komen tot eenduidige registraties die een betrouwbaar beeld geven van de effectiviteit van nieuwe, dure geneesmiddelen. Dit start met de consultatie van veldpartijen over de visie en aanpak voor informatie over het gebruik van (dure) geneesmiddelen.

Er zijn concrete acties nodig voor het verbeteren van de inhoud en organisatie van het zorginformatielandschap. Alleen dan kan het gebruik van (dure) geneesmiddelen bruikbare informatie opleveren. Dit is van belang om de kwaliteit van zorg voor de patiënt te blijven verbeteren en de toegankelijkheid tot de zorg te bewaken.

Vanuit de VSOP is Mariëtte Driessens betrokken als deelnemer van de expertisegroep ROR DGM. Voor zeldzame aandoeningen worden er twee casestudies beschreven in het document. Eind dit jaar zal de definitieve visie met bijbehorende aanpak worden gepubliceerd. Meer informatie op de website van Zorginstituut Nederland

>>Visie en aanpak voor Regie op Registers Dure Ge...

Print