A A Lettergrootte
  • headerfoto-pillen

Visiedocument Preventief (zelf) onderzoek aangeboden aan VWS

13-12-2013

Op 13 december jl. heeft de VSOP samen met haar projectpartners NPCF, Consumentenbond, NPV en NCV de gezamenlijke visie op preventief (zelf) onderzoek aan het ministerie van VWS aangeboden. Dit gebeurde in aanwezigheid van onder meer de Gezondheidsraad, het RIVM en ZonMw.

De visie die is geformuleerd vanuit het patiënten- en consumentenperspectief houdt in dat zelfbeschikking voorop staat en dat men zelf (mede)verantwoordelijk is voor de eigen gezondheid. Aansluitend op de taak van de overheid hebben de patiënten- en consumentenorganisaties de verantwoordelijkheid faciliterend te zijn zodat gebruikers goed geïnformeerde keuzes kunnen maken. Gebruikers moeten in staat gesteld worden om zelf bewust te kiezen of het nu gaat om een landelijk bevolkingsonderzoek of om een gezondheidstest waarvoor mensen zelf het initiatief nemen. Een keuzetool vanuit het gebruikersperspectief is nodig om die goed geïnformeerde keuze te kunnen maken. In deze keuzetool komen een aantal specifieke thema’s aan de orde, waaronder ethische aspecten en kosten en baten. Ook wordt aandacht besteed aan specifiek doelgroepen. Deze tool zal in 2014 worden ontwikkeld.

>>Visiedocument Preventief (zelf) onderzoek aange...

Print