A A Lettergrootte
  • headerfoto-pillen

VSOP benoemt hoogleraar Periconceptionele Epidemiologie

27-12-2009

Mw. dr. R.P.M. (Régine) Steegers-Theunissen wordt op 1 januari 2010 door de VSOP benoemd tot bijzonder hoogleraar op de leerstoel ‘Periconceptionele epidemiologie’ bij de afdeling Verloskunde en Vrouwenziekten van het Erasmus MC. Met het instellen van deze leerstoel willen de VSOP en de universiteit het wetenschappelijk onderzoek bevorderen naar voeding, andere leefstijl en genetische factoren die – al vóór dat er sprake is van een zwangerschap - de ontwikkeling van het kind kunnen beïnvloeden.

Het onderzoeksterrein van de nieuwe hoogleraar richt zich op etiologisch epidemiologisch onderzoek rond de conceptie en eerste weken van de zwangerschap. Zo wordt meer inzicht verkregen in de invloed van zowel leefstijl- als genetische factoren op aangeboren aandoeningen, laaggeboortegewicht, zwangerschapscomplicaties en fertiliteitstoornissen en de onderliggende mechanismen die daarbij een rol spelen. Daarmee kan gerichte voorlichting worden ontwikkeld en maatregelen worden genomen om de gezondheid rond de conceptie en zwangerschap te bevorderen, wat bijdraagt aan het terugdringen van de hoge perinatale morbiditeits- en mortaliteitscijfers in Nederland.

Dr. Régine Steegers Theunissen (1960) werkt sinds 2003 aan het Erasmus MC, het laatst als universitair hoofddocent in de reproductieve epidemiologie. Daarvoor was zij vanaf 1986 op hetzelfde onderzoeksterrein werkzaam aan de Radboud Universiteit Nijmegen.

De VSOP (Vereniging Samenwerkende Ouder- en Patiëntenorganisaties, www.vsop.nl) is een samenwerkingsverband van 61 patiëntenorganisaties, de meeste gericht op genetische, aangeboren of zeldzame aandoeningen. Vanuit het perspectief en de ervaringsdeskundigheid van ouders en patiënten stimuleert de VSOP onderzoek en therapieontwikkeling, diagnostiek, preventie en medische zorg voor deze aandoeningen. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met David Drexhage, persvoorlichter Erasmus MC, telefoon: 010-7035525 of e-mail d.drexhage@erasmusmc.nl of met de directeur van de VSOP dhr. Dr. Cor Oosterwijk: 06 – 10929902.

>>VSOP benoemt hoogleraar Periconceptionele Epide...

Print