A A Lettergrootte
  • headerfoto-pillen

VSOP en de coronacrisis

26-03-2020

De VSOP leeft intens mee met iedereen die de gevolgen van de coronacrisis voor werk en gezondheid ondervindt!  Ouderen en mensen met gezondheidsproblemen zijn in het bijzonder kwetsbaar. Onder patiënten met zeldzame aandoeningen en syndromen zijn veel jongeren en mensen van middelbare leeftijd die ook grote risico’s lopen. Onder hen zijn er bovendien velen die in instellingen verblijven en daardoor ook nog eens de nare gevolgen ondervinden van sociaal isolement. We wensen hen in het bijzonder veel sterkte toe!

Patiëntenorganisaties, zorgorganisaties en zorginstellingen hebben voor mensen met specifieke zorgbehoeften en aandoeningen, naast alle instructies vanuit overheid en RIVM,  soms extra adviezen. De VSOP heeft daar als koepelorganisatie geen aanvullingen op, maar in voorkomende gevallen kunt u altijd contact met ons opnemen. Wel verzamelen wij specifieke patiënteninformatie over Corona op deze overzichtspagina

De medewerkers van de VSOP blijven hun werkzaamheden zoveel mogelijk verrichten en zijn bereikbaar. Onze contactgegevens en werktijden vindt u hier

Veel van onze werkzaamheden vinden plaats in samenwerking met artsen en ziekenhuizen die zich nu met man en macht inzetten voor hun patiënten: veel lof daarvoor! Sommige van onze projectenactiviteiten kunnen daardoor momenteel echter niet worden uitgevoerd en zullen vertraging oplopen.
 
Bestuur, directie en medewerkers
 

>>VSOP en de coronacrisis

Print