A A Lettergrootte
  • headerfoto-pillen

VSOP in de raad van toezicht van 'H2O'

09-09-2022

H2O staat voor het Health Outcomes Observatory. Het betreft een Europees project, gefinancierd door zowel de EU als EFPIA (de Europese farmaceutische bedrijven). Dit project is bedoeld om klinische data en patiënt-gerapporteerde data via dashboards inzichtelijk te maken voor patiënten en zorgverleners – bijvoorbeeld voor gezamenlijke besluitvorming.

In diverse Europese landen worden vanuit dit project nationale afdelingen, zogenaamde ‘observatories’ opgericht, waaronder ook in Nederland. Het bestuur van H2O-Nederland wordt gevormd door het ErasmusMC en Takeda Nederland.

De VSOP is toegetreden tot de Raad van Toezicht, waarin ook het Zorginstituut Nederland en VWS zitting hebben. In het persbericht ter gelegenheid van de oprichting verwoordt de VSOP het belang als volgt:
“Maar al te vaak is niet duidelijk of een medische behandeling of medicijn daadwerkelijk bijdraagt aan iemands kwaliteit van leven. H2O Nederland wil dit aanpakken door de digitale uitwisseling van gezondheidsgegevens te faciliteren en die voor zowel patiënten als zorgverleners zichtbaar te maken. Voor de 1 miljoen Nederlandse patiënten met een van de vele zeldzame aandoeningen kunnen kwaliteit-van-leven-data alleen via internationale samenwerking worden verkregen. Als onderdeel van een Europees netwerk kan H2O Nederland ook bij deze aandoeningen tot betere kwaliteit van zorg leiden.”

>>VSOP in de raad van toezicht van 'H2O'

Print