A A Lettergrootte
  • headerfoto-pillen

VSOP kiest nieuwe voorzitter

09-07-2015

De VSOP heeft dr. Anton de Wijer gekozen als nieuwe voorzitter. Sinds 2010 is Anton de Wijer als vicevoorzitter actief in het VSOP-bestuur. Vanuit zijn persoonlijke en bestuurlijke betrokkenheid bij zeldzame, erfelijke vormen van kanker en als medisch professional is hij als VSOP-voorzitter de juiste man op de juiste plaats om het perspectief van mensen met een zeldzame aandoening uit te dragen en een plek te geven in onderzoek, zorg en maatschappij.

Anton de Wijer volgt drs. Maria Martens op als bestuursvoorzitter. Zij stelde zich vanwege haar drukke werkzaamheden, o.a. als voorzitter van de Eerste Kamercommissie voor VWS, niet herkiesbaar. Leden en bestuur van de VSOP zijn haar zeer erkentelijk voor wat zij met haar professionele en betrokken invulling van het voorzitterschap de afgelopen 5 jaar voor de VSOP heeft betekend.

Daarnaast is drs. Diana Monissen per juli, met algemene stemmen van de ledenvergadering, toegetreden tot het VSOP-bestuur. Haar indrukwekkende staat van dienst binnen het zorgveld zal veel kunnen betekenen voor mensen met zeldzame en genetische aandoeningen.

>>VSOP kiest nieuwe voorzitter

Print