A A Lettergrootte
  • headerfoto-pillen

VSOP pleit voor opheffen verbod embryonaal stamcelonderzoek

05-06-2007

Op 6 juni vond in Den Haag een rondetafelgesprek plaats tussen leden van de Tweede-Kamer en deskundigen en belanghebbenden op het terrein van het embryonaal stamcelonderzoek. Dit in verband met de door ZonMw uitgevoerde evaluatie van de Embryowet en het besluit van de coalitie om het tijdelijk verbod op het creëren van embryo's voor medisch wetenschappelijk onderzoek te handhaven. De VSOP bepleite bij de Tweede-Kamerleden juist het opheffen van dit verbod, omdat dit o.a. het medisch onderzoek naar het ontstaan en de behandeling van genetische aandoeningen belemmert. Binnen families met dergelijke aandoeningen is de bereidheid groot om vrijwillig aan dergelijk onderzoek bij te dragen. In de discussie tussen de kamerleden en de VSOP werd de mogelijkheid geopperd om - als dergelijk embryonaal stamcelonderzoek zou worden toegestaan - een proefproject te starten gericht op ernstige genetische aandoeningen.


De bijdrage van de VSOP aan het rondetafelgesprek

>>VSOP pleit voor opheffen verbod embryonaal stam...

Print