A A Lettergrootte
  • headerfoto-pillen

VSOP reageert op monitor weesgeneesmiddelen

03-12-2019

De Monitor Weesgeneesmiddelen in de praktijk 2019 geeft inzicht in de kostenontwikkelingen en inzet van weesgeneesmiddelen die in Nederland uit het basis pakket worden vergoed. Weesgeneesmiddelen zijn medicijnen voor zeldzame, ernstige aandoeningen. De monitor gaat vooral over niet-oncologische weesgeneesmiddelen (dus over medicijnen die niet bestemd zijn voor kanker). Deze editie van de monitor zoomt in op de middelen bij de ziekte van Gaucher en bevat een tussenrapportage over de nierziekte aHUS en de longziekte IPF.

Ook is er aandacht voor beleidsontwikkelingen zoals de nieuwe regeling voor voorwaardelijke toelating, de Ronde Tafel Weesgeneesmiddelen en Regie op registers. In een reactie vraagt de VSOP om betere afstemming van het Nederlandse weesgeneesmiddelenbeleid en het beleid t.a.v. expertisecentra voor zeldzame aandoeningen en Europese Referentie Netwerken.

Bekijk de monitor op zorginstituutnederland.nl 

Lees de reactie van de VSOP

>>VSOP reageert op monitor weesgeneesmiddelen

Print