A A Lettergrootte
  • headerfoto-pillen

Vuurproef voor de zorgstandaard voor dwarslaesie

02-12-2013

Dwarslaesie Organisatie Nederland (DON) is eind 2013 gaan deelnemen aan een pilot van het Kwaliteitsinstituut om de dit jaar afgeronde zorgstandaard te toetsen aan de hand van het concept toetsingskader van het Kwaliteitsinstituut. De eerste resultaten zien er gunstig uit: het bureau van het Kwaliteitsinstituut heeft positief advies uitgebracht aan het bestuur van het Kwaliteitsinstituut voor opname van de zorgstandaard in het register van de kwaliteitsbibliotheek.
Bij daadwerkelijke opname in het register (dat per januari 2014 opent) zal deze zorgstandaard de eerste in de VSOP reeks zijn die in het register geplaatst wordt.
 

Daarnaast komt nog dit jaar de eerste publieksversie van de zorgstandaard Dwarslaesie beschikbaar, genaamd: Routekaart dwarslaesie en zelfmanagement. Zoals de naam van het product al aangeeft omvat deze gids veel meer dan een overzicht van goede zorg en wat je als ‘dwarsleet’ van je behandelaars mag verwachten. Het product is aangevuld met de basale kennis die je in de verschillende fasen van je aandoening nodig hebt om ook zelf je steentje bij te kunnen dragen aan goede zorg.
Ook de rol van directe naaste(n) is hierbij niet vergeten.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Anne Speijer.

>>Vuurproef voor de zorgstandaard voor dwarslaesie

Print