A A Lettergrootte
  • headerfoto-pillen

Wet Zeggenschap Lichaamsmateriaal

09-05-2017

Minister Schippers van VWS bereidt een ‘Wet Zeggenschap Lichaamsmateriaal’ voor. De wet regelt het omgaan met lichaamsmateriaal dat overblijft na diagnostiek of een medische behandeling en dat vooral wordt gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek. In de wet is eveneens opgenomen dat justitie het materiaal in uitzonderlijke gevallen en volgens strenge regels ook mag gebruiken bij het oplossen van een ernstig misdrijf. In een eerdere concept voor een dergelijke wet uit 2011 stond een vergelijkbare bepaling. De VSOP reageerde toen als volgt, samen met de Patiëntenfederatie Nederland en de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK): 'Wij vinden het onacceptabel dat mensen die primair willen bijdragen aan de voortgang van wetenschappelijk onderzoek, tevens worden geconfronteerd met de mogelijkheid dat het afgestane lichaamsmateriaal ooit gebruikt kan worden voor opsporingsactiviteiten. Dit zal afbreuk doen aan het vertrouwen dat er is in medisch-wetenschappelijk onderzoek, terwijl dit vertrouwen juist gekoesterd en versterkt moet worden.' In een uitzending van RTL-nieuws (1 mei) en EénVandaag (2 mei) herhaalde de directeur van de VSOP, Cor Oosterwijk, dit standpunt. De VSOP en vele andere organisaties zijn door de minister gevraagd om te reageren op het wetsvoorstel. Het standpunt van patiëntenorganisaties wordt verder uitgewerkt en toegelicht.

>>Wet Zeggenschap Lichaamsmateriaal

Print