A A Lettergrootte
  • headerfoto-pillen

Weten en wegen

20-09-2005

Prof. A.J. Waarlo hield op 16 september jl. zijn oratie getiteld 'Weten en wegen' bij de aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar aan de Universiteit Utrecht. De leerstoel 'Persoonlijke en maatschappelijke oordeelsvorming rond erfelijkheid en gezondheid' is ingesteld door de VSOP. De VSOP wil hiermee bevorderen dat mensen beter worden toegerust bij vaak ingrijpende keuzes rond erfelijkheid en gezondheid.
Oratie 'Weten en wegen'
Persbericht

>>Weten en wegen

Print