A A Lettergrootte
  • headerfoto-pillen

Wijziging van de Wet op het bevolkingsonderzoek

09-09-2021

Op donderdag 9 september vond er in de Tweede Kamer een plenair debat plaats over de Wijziging van de Wet op het bevolkingsonderzoek. De VSOP staat achter dit wetvoorstel dat tot doel heeft meer keuzevrijheid te creëren voor mensen die gebruik willen maken van preventief gezondheidsonderzoek. 

De VSOP is echter nadrukkeliijk tegen de bepaling die in dit wetsvoorstel is opgenomen met betrekking tot nevenbevindingen: Nevenbevindingen die betrekking hebben op ernstige en onbehandelbare ziekten en aandoeningen mogen niet aan de betrokkene worden gemeld, tenzij de arts hierdoor in gewetensnood komt.
Deze bepaling is opgenomen omdat de aanbieder van het gezondheidsonderzoek geen uitspraak mag doen over ernstige en onbehandelbare aandoeningen, omdat voor het doen van preventief onderzoek hiernaar een vergunning nodig is. 

De VSOP is van mening het individu goed geïnformeerd moet worden over de consequenties van het onderzoek en de mogelijkheid van het vinden van nevenbevindingen. Met die informatie kan het individu dan vooraf besluiten of hij/zij wel of niet geïnformeerd wil worden over eventuele nevenbevindingen. Het kan en mag niet zo zijn dat het individu zelf niet zelf over kan besluiten, maar dat deze afweging uitsluitend bij de zorgverlener ligt. Tevens speelt hier – net als bij de hielprik – de discussie over het begrip onbehandelbaar. Aandoeningen kunnen onbehandelbaar zijn vanuit curatief perspectief, maar er zijn altijd zaken die kunnen bijdragen aan de verbetering van de kwaliteit van leven. 

VSOP heeft haar standpunt beargumenteerd in een gesprek met Jeanet van der Laan, kamerlid D’66. Tevens is dit standpunt via de Patiëntenfederatie Nederland ingebracht bij Groen Links. 
 

>>Wijziging van de Wet op het bevolkingsonderzoek

Print