A A Lettergrootte
  • headerfoto-pillen

Zeldzaam in de regio

09-01-2023

De term ‘regio’ komt 472 keer voor in het Integraal Zorgakkoord (IZA). Het IZA wil: “het verstevigen van de regionale samenwerking over ketens heen, met meer gezamenlijke regie op kwaliteit en spreiding & concentratie van zorg”, en ook: “versterking van de infrastructuur voor patiëntvertegenwoordiging in de regio.

Het regionale belang van expertisecentra voor zeldzame aandoeningen wordt in de periode april tot september 2023 verkend in zeven avondbijeenkomsten voor patiëntenorganisaties, expertisecentra en regionale zorgpartijen. Oplossingen voor knelpunten in zorg en beleid worden verkend en benut voor de ontwikkeling van een ‘wegwijzer’, met patiëntenorganisaties als belangrijke doelgroep.

Op 14 maart is de landelijke bijeenkomst van het door ZonMw gefinancierde VSOP-project ‘Zeldzaam in de regio’, waar de bijeenkomsten onderdeel van zijn.

>>Zeldzaam in de regio

Print