A A Lettergrootte
  • headerfoto-pillen

Zes expertisenetwerken gelanceerd

07-11-2022

Het is belangrijk dat zorgverleners en wetenschappelijk onderzoekers die zich inzetten voor een specifieke zeldzame aandoening, nauw samenwerken en vervolgens ook gezamenlijk naar buiten treden. Zo kunnen patiënten(organisaties) nauw betrokken zijn bij het wetenschappelijk onderzoek en weten zowel zij als (verwijzende) zorgverleners welke zorg waar aangeboden wordt. Dergelijke samenwerking is niet vanzelfsprekend. Om dat te stimuleren biedt de VSOP – met dank aan diverse fondsen - erkende expertisecentra voor eenzelfde aandoening een gezamenlijke, geavanceerde website aan. Onlangs zijn vijf nieuwe netwerken en bijbehorende websites gelanceerd:

Er wordt momenteel aan nog vier websites gewerkt: Med-Sed, Familiaire Adenomateuze Polyposis (FAP), Primaire Immuundeficiënties (PID) en Marfan en aanverwante aandoeningen. Meer informatie over alle expertisenetwerken vindt u op onze webpagina

achondroplasie expertisenetwerk

>>Zes expertisenetwerken gelanceerd

Print