A A Lettergrootte
  • headerfoto-pillen

ZonMw stimuleringsprijs voor patiënt en onderzoeker

09-03-2015

Thema van de prijs in 2015 is Regeneratieve Geneeskunde (weefselgeneratie en gentherapie) in brede zin. Gedacht kan worden aan kraakbeen- en botregeneratie, huidregeneratie of longweefsel regeneratie, stamceltherapie (bijvoorbeeld voor de hartspier), kunstorganen (bijvoorbeeld kunstnier), genetische reparatie en gentherapie.
Deadline voor het indienen van een idee is 10 april 2015.
In december 2015 zullen, bij de volgende Date2innovate in Nijmegen, de prijswinnaars bekend worden gemaakt.

Meer informatie over de prijs leest u hier.

>>ZonMw stimuleringsprijs voor patiënt en onderzo...

Print