A A Lettergrootte
  • headerfoto-pillen

Zorg in het buitenland

25-03-2020

Voor sommige patiënten met een zeldzame aandoening is in Nederland geen behandeling of specialist met kennis over deze aandoening. Patiënten zijn echter wel bereid voor een mogelijke behandeling naar het buitenland te reizen. Het is vaak onduidelijk waar in Europa de juiste zorg aanwezig is. Bovendien bestaat het risico dat de Nederlandse zorgverzekeraar een behandeling in het buitenland niet vergoedt. De wet- en regelgeving is erg complex. 

De VSOP geeft op de website www.zeldzameaandoening.nl informatie hierover. Onder het thema ‘Grensoverschrijdende zorg’ kunnen patiënten met een zeldzame aandoening relevante informatie vinden over eventuele zorg in het buitenland. Zo kan men hier informatie vinden over expertisecentra, European Reference Networks, uitgangspunten voor vergoeding van de zorg in het buitenland, de belangrijkste aandachtspunten etc.

Mocht informatie over zorg in het buitenland van belang zijn voor de achterban van uw patiëntenorganisatie, dan kunt u een link op uw website plaatsen naar www.zeldzameaandoening.nl. De juiste link hiervoor is de navolgende: https://zeldzameaandoening.nl/thema-overzicht/grensoverschrijdende-zorg/zorg-in-het-buitenland/.

Voor meer informatie over zorg in het buitenland en de vergoeding hiervan, kunt u contact opnemen met Silvia van Breukelen, teammanager zorg, s.v.breukelen@vsop.nl.

>>Zorg in het buitenland

Print