A A Lettergrootte
  • headerfoto-pillen

Zorgstandaard Dwarslaesie gereed en online te raadplegen

11-03-2013

Op zaterdag 9 maart jl. heeft de Dwarslaesie Organisatie Nederland (DON) de Zorgstandaard Dwarslaesie (DON) officieel overhandigd aan het Nederlands Vlaams Dwarslaesie Genootschap (NVDG). De Zorgstandaard Dwarslaesie is tot stand gekomen in een samenwerking tussen de DON, het NVDG, de Dutch Spine Society (DSS), Revalidatie Nederland (RN)  en de VSOP.

De Zorgstandaard Dwarslaesie is een weergave vanuit patiëntenperspectief van de zorg voor mensen met een dwarslaesie. Dit omvat ambulancezorg, opname in een ziekenhuis, de acute fase, de revalidatiefase en de nazorg-  en onderhoudsfase. Het document beoogt de zorg voor mensen met een dwarslaesie in de totale zorgketen te optimaliseren. 

De Zorgstandaard Dwarslaesie is opgesteld vanuit patiëntenperspectief en primair bestemd voor professionals die werkzaam zijn in de (dwarslaesie-)zorg en te raadplegen via de website van de DON, www.dwarslaesie.nl

>>Zorgstandaard Dwarslaesie gereed en online te r...

Print