A A Lettergrootte
  • headerfoto-pillen

Zorgwijzer zeldzame aandoening: meer dan een vertaalde zorgstandaard

24-02-2014

De zogeheten zorgwijzers of routekaarten als vertaalslag van een zorgstandaard of richtlijn zijn nog een vrij nieuw product. Dát het product er moet komen voor iedere zorgstandaard of richtlijn stond vast, maar de vraag in welk format dit moet staat nog open.

Met meerdere voorbeelden uit het veld en ideeën van patiëntenorganisaties betrokken bij zeldzame aandoeningen ging de VSOP aan de slag met de ontwikkeling van een nieuw format.
Dit behelst niet alleen de concreet gemaakte adviezen afkomstig uit de zorgstandaarden voor zeldzame aandoeningen, maar ook adviezen m.b.t. de toepassing hiervan in het dagelijks leven van de patiënt en zijn naasten. Een dergelijk uitgebreid en goed geïllustreerd product vertelt de patiënt meer dan alleen wat hij van de zorg mag verwachten. Het draagt bij aan de vergroting van zijn/haar kwaliteit van leven. In navolging van de eerst ontwikkelde routekaart voor dwarslaesie volgen er dit jaar nog drie nieuwe zorgwijzers.
Lees meer op www.zorgstandaarden.net.
 

>>Zorgwijzer zeldzame aandoening: meer dan een ve...

Print