A A Lettergrootte
  • headerfoto-pillen

Zuid-Europese belangstelling voor patiëntenparticipatie in klinisch onderzoek

20-04-2010

Op 24 en 25 maart vond in Athene de derde regionale workshop in een serie van drie plaats. Deze werd bezocht door 34 deelnemers uit de regio, waaronder 20 patiëntenorganisaties, 8 vertegenwoordigers van farmaceutische bedrijven en 6 klinische onderzoekers. Ook hier werd er gediscussieerd over de vraag hoe de ideale wereld, waarin patiëntenorganisaties en andere stakeholders samen optrekken in klinisch onderzoek, eruit kan zien. De workshop resulteerde in een aantal actieplannen, waaronder een matchmakers database waarin onderzoekers en patiëntenorganisaties elkaar kunnen vinden, die in de loop van het project en daarna uit gewerkt kunnen gaan worden. De resultaten van het uitgevoerde onderzoek en de rapporten van alle regionale workshops zijn inmiddels beschikbaar op de projectwebsite www.patientpartner-europe.eu. In het najaar van 2010, zullen op basis van de verkregen resultaten, tijdens de finale workshop in Brussel de voorlopige versies van de gidsen voor onderzoekers en patiëntenorganisaties voorgelegd worden aan de stakeholders. Daarnaast zal er samen met de aanwezigen gewerkt worden aan een lijst van beleidsaanbevelingen voor de locale en Europese politiek. Verdere informatie over deze workshop zal binnenkort bekend worden gemaakt op de website. In de tussentijd wordt er verder gewerkt aan het opzetten van het netwerk EN-PCR, het online forum van het project waarin patiëntenorganisaties afstemmen over partnerschap in onderzoek, klinisch onderzoek met kinderen, biobanken en ethiek en daarover adviseren.
Geïnteresseerde patiëntenorganisaties kunnen zich nog steeds opgeven voor deelname via http://enpcrtest.forumotion.com/.
Contactpersoon: Kim Wever 

>>Zuid-Europese belangstelling voor patiëntenpart...

Print