A A Lettergrootte

Overige aandoeningen

De VSOP kan ook veel betekenen voor aandoeningen die niet zeldzaam zijn en waarbij niet-genetische oorzaken de boventoon voeren. Enerzijds omdat bij veel aandoeningen factoren een onderschatte rol spelen die samenhangen met erfelijkheid en zwangerschap. Anderzijds door de positie die de VSOP heeft in het medisch-wetenschappelijk onderzoeksbeleid, en de visie op de rol van patiënten daarin. Daarnaast hebben zeldzame en veelvoorkomende aandoeningen elkaar nodig, bijvoorbeeld omdat: 

  • wetenschappelijk onderzoek bij zeldzame aandoeningen ook veel betekent voor ziektemechanismen ontrafelen bij veelvoorkomende aandoeningen;
  • veel patiëntenorganisaties voor zeldzame aandoeningen op een unieke, effectieve wijze samenwerken met wetenschap en industrie;
  • patiëntenorganisaties voor veelvoorkomende aandoeningen relatief meer invloed hebben en innovaties in zorgsystemen kunnen realiseren, die ook van belang kunnen zijn voor zeldzame aandoeningen;
  • veelvoorkomende aandoeningen door betere diagnostiek steeds vaker blijken op te splitsen in zeldzamere diagnoses, waardoor therapieën veel effectiever inzetbaar zijn.

>>Overige aandoeningen

Print