A A Lettergrootte

Conect4Children (C4C)

C4C (Conect4Children = Collaborative Netwerk for European Clinical Trials for Children) is een groot gezamenlijk Europees netwerk dat tot doel heeft de ontwikkeling van nieuwe medicijnen en andere therapieën voor kinderen te vergemakkelijken. Het is een baanbrekend initiatief voor de uitvoering van multinationale klinische onderzoeken bij kinderen. C4C draagt tegelijkertijd zorg voor de noden van baby's, kinderen, jongeren en hun families. 

C4C komt tegemoet aan de behoeften van pediatrische patiënten dankzij een nieuwe samenwerking tussen de academische en de particuliere sector, waaronder 33 academische en 10 industriële partners uit 20 Europese landen, en meer dan 50 derde partijen en ongeveer 500 aangesloten partners. 
Als onderdeel van c4c wordt Pedmed-NL opgericht, het Nederlands Pediatrisch Clinical Trial Network.

Website Conect4Children

Toelichting

c4c streeft naar een duurzaam, geïntegreerd platform voor de efficiënte en snelle uitvoering van klinische onderzoeken van hoge kwaliteit bij kinderen en jongeren in alle omstandigheden en fasen van het ontwikkelingsproces van geneesmiddelen. Door een nieuw organisatiemodel c4c streeft ernaar om innovatie aan te brengen in alle fasen van klinische ontwikkeling en in het klinisch ontwikkelingsproces.

c4c zet een nieuwe infrastructuur op ter ondersteuning van alle klinische onderzoeken van geneesmiddelen bij kinderen door de nadruk te leggen op inclusiviteit en samenwerking in de diverse geografische, specialistische, sectorale, culturele en maatschappelijke achtergronden. Op deze manier wordt het een ijkpunt in de momenteel gefragmenteerde Europese klinische onderzoeksomgeving.

De c4c-benaderingen en –methoden zullen gevoed worden door opgedane ervaring, geleerde lessen en up-to-date deskundig advies, die vervolgens zullen worden verfijnd in haalbaarheidsonderzoeken voor klinische onderzoeken.

Rol van de VSOP

De VSOP is een zogenoemde 3e partij en zal patiënten en publiek betrekken. In Nederland werken we daarbij samen met PedMed-NL en Stichting Kind & Ziekenhuis. We gebruiken hier de website www.kindenonderzoek.nl voor.

Actueel

Eerste conect4children (c4c) ‘Train the Trainers’ Workshop

Het c4c-project startte in 2018 en na twee jaar zijn er veel initiatieven genomen, zoals de ontwikkeling van specifieke opleidingen voor klinische experts en patiënten en de uitvoering van specifieke pediatrische klinische onderzoeken. Het c4c-team voor patiënten en publieke betrokkenheid (PPI) werkt eraan om ervoor te zorgen dat de stem en mening van kinderen, jongeren en gezinnen in het c4c-project wordt ingebed. Afgelopen 16 en 17 september organiseerde het PPI team de eerste virtuele c4c-workshop ‘Train the Trainers’ waaraan meer dan 30 patiënten en patiëntvertegenwoordigers deelnamen, die 20 ziektebeelden vertegenwoordigden en afkomstig waren van 12 Europese landen. Het was een succesvol evenement waar we ervaring en expertise deelden over de levenscyclus van medicijnen en hoe patiëntvertegenwoordigers betrokken kunnen raken bij het c4c-project. De onderwerpen waren onder meer de methodologie van klinische trials, ethiek bij de ontwikkeling van geneesmiddelen, regelgevingszaken en beoordelingsprocedures voor handelsvergunning. Daarnaast werden deelnemers opgeleid om patiënten / ouders op Europees niveau bij pediatrische klinische onderzoeken te ondersteunen.

De opname van de workshop zal binnenkort op de c4c website worden geüpload. Hoofdboodschappen waren:

• Zorg ervoor dat de betrokkenheid van kinderen en jongeren haalbaar is

• PPI moet vanaf het begin een geïntegreerd onderdeel van het proces zijn

• Ontwerp, uitvoering en evaluatie van elke PPI-activiteit is essentieel

• Deel (goede en slechte) ervaringen met PPI zodat de effectiviteit van deze activiteiten kan worden verbeterd

• Laat de meerwaarde van PPI zien in termen van resultaten en / of financiële voordelen

Zie hier alle reeds beschikbare educatie voor patiënten!

Alle deelnemers, sprekers en moderatoren hartelijk dank. We hopen met jullie in contact te blijven!

Eric Vermeulen en Mariette Driessens

Samenwerking

c4c is financieel mogelijk gemaakt door het Europese Innovative Medicines Initiative 2 en ontvangt steun van het Europese Horizon 2020 programma en de branche organisatie van de farmaceutische industrie, EFPIA.

Looptijd

c4c is een zesjarig project en is gestart op 1 mei 2018.

Word lid

Sluit u aan bij de pool van deskundige patiënten voor c4c

De stemmen van kinderen, jongeren en hun families vormen een cruciaal onderdeel van de innovatieve aanpak van het c4c-project. Om de betrokkenheid van patiënten bij het project te garanderen, heeft c4c een database opgezet van contactpersonen zoals patiënten, zorgverleners, patiëntenorganisaties en / of adviesraden van jongeren voor zeldzame / pediatrische ziekten om te adviseren over onderzoeken. Word lid van de c4c-pool van deskundige patiënten of zorg dat uw leden lid worden!

In deze flyer vindt u nederlandstalige informatie over het c4c project.

Terug naar het overzicht

>>>Projecten Europees

Print