A A Lettergrootte

DiagnoseWijzer

Met ruim 7.000 zeldzame ziektes is het regelmatig erg moeilijk om snel een juiste diagnose te stellen. De DiagnoseWijzer is een digitaal instrument dat helpt tijdens de reis naar de (nog) onbekende diagnose. Het creëert inzicht en overzicht voor zowel ouders van kinderen met een (mogelijke) zeldzame ziekte als voor professionele zorgverleners zoals (huis)artsen, jeugdartsen, medisch specialisten en paramedici. De DiagnoseWijzer is een verzameling digitale dossiers, die door ouders zélf wordt aangemaakt, ingevuld en bijgehouden. Door de tijd heen vormt het als het ware een plattegrond van alle symptomen, onderzoeken, bezoeken aan zorgverleners, medicatie, enzovoorts die zich in het kader van de speurtocht naar de (mogelijke) zeldzame aandoening hebben voorgedaan. Meer informatie staat op de innovatie voor zeldzaam.

Resultaten

DiagnoseWijzer levert een voor iedereen beschikbaar digitaal instrument dat:

  • ouders ‘empowert’;
  • professionals meer sturing en overzicht biedt;
  • de VSOP een instrument geeft voor gegevens verzamelen voor beleidsadvies.

Rol VSOP

De VSOP zorgt voor het complete project: van de inventarisatie van de problemen rondom diagnostiek (in samenwerking met andere projectpartners van Vroegsignalering), tot en met de complete ontwikkeling. Het technische gedeelte is uitbesteed aan Creapolis.

Actueel

In samenwerking met het project Platform ZON is een focusgroep voor patiënten gehouden en een brainstormsessie voor professionals. Daarnaast wordt een artikel geschreven samen met het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG). De literatuurstudie daarvoor is al gedaan. Op basis van deze resultaten is een functioneel ontwerp geschreven waarvan Creapolis een mooi projectplan heeft gemaakt.

Looptijd

Het project is gestart in januari 2015 en eindigt in december 2017.

Terug naar het overzicht

>>>Projecten Nederland

Print