A A Lettergrootte

Onderzoek prenatale screening/NIPT

Per 1 april 2017 kan iedere zwangere vrouw die dat wenst gebruik maken van de NIPT: Niet Invasieve Prenatale Test. De NIPT is beschikbaar als eerste test voor de prenatale screening, náást de al bestaande combinatietest. Het is een nieuwe test waarbij het bloed van de moeder wordt gebruikt om in het laboratorium te testen of het ongeboren kind mogelijk down-, edwards- of patausyndroom heeft. De NIPT wordt in Nederland alleen aangeboden in het kader van twee wetenschappelijke studies. Dat betekent dat je als zwangere alleen voor de NIPT in aanmerking komt als je hieraan deelneemt. Doel is om tot een zo goed mogelijke inrichting van het aanbod van NIPT te komen, en tot de uitvoering ervan in de dagelijkse praktijk. Daarbij wordt ook onderzocht welke keuzes zwangeren maken en wat hun ervaringen met de NIPT zijn.

Toelichting

De NIPT is beter in het uitsluiten of het ongeboren kind het down-, edwards- of patausyndroom heeft, dan de huidige combinatietest. Een ander voordeel van de NIPT is dat er geen risico's zijn voor het ongeboren kind zoals bij invasieve testen. De start van de NIPT als eerste screeningstest is intensief voorbereid. De UMC's gaan deze nieuwe test de komende drie jaar aanbieden in het kader van een wetenschappelijke studie. Het RIVM heeft nieuw voorlichtingsmateriaal voor zwangere vrouwen en hun partner ontwikkeld waarin staat uitgelegd welke keuzes ze hebben ten aanzien van deze screening.

Achtergrond

In 2007 is gestart met de landelijke uitvoering van prenatale screening op down-, edwards- en patausyndroom, en de 20 wekenecho (Structureel Echoscopisch Onderzoek). Het Centrum voor Bevolkingsonderzoek van het RIVM heeft daarvoor een landelijke coördinatiestructuur en verschillende werkgroepen opgezet. Bestaande uit beroepsgroepen, regionale centra voor prenatale screening en de VSOP als vertegenwoordiger van de patiënt.

Samenwerking

Bij de invoering van de NIPT en de studies zijn de volgende partijen betrokken: de acht universitair medische centra, de betrokken beroepsgroepen, de VSOP, de NIPT-laboratoria (VUmc, ErasmusMC, Maastricht UMC+), de regionale centra voor prenatale screening en het RIVM Centrum voor Bevolkingsonderzoek

Terug naar het overzicht