A A Lettergrootte

Patiënt & expertise: ondersteunings- en toerustingsmogelijkheden voor patiëntenorganisaties

Diverse patiëntenorganisaties ontbreekt het aan middelen (menskracht, expertise) om adequaat bij te dragen aan het kwaliteitsbeleid voor hun aandoeningen. Denk aan de ontwikkeling en het onderhoud van kwaliteitsstandaarden en meetinstrumenten. Dat geldt in het bijzonder voor patiëntenorganisaties voor zeldzame aandoeningen, waarvan de meeste volledig zijn aangewezen op de inzet van vrijwilligers. Doel van het project ‘Patiënt-en-expertise’ is een advies uitbrengen over relevante ondersteunings- en toerustingsmogelijkheden voor patiëntenorganisaties rondom kwaliteitsbeleid. Dit stelt hen in staat een (ervarings)deskundige bijdrage te leveren die aansluit op hun wensen, behoeften en competenties.

Toelichting

Het project Patiënt & Expertise maakt onderdeel uit van het KIDZ-programma (NPCF). Het bestaat uit twee delen:

  1. Ontwikkeling van twee modules Organisatie van zorg en de uitwerking daarvan in expertisenetwerken met expertisecentra en patiëntenorganisaties als spil.
  2. Een advies over de koppeling van kleine organisaties aan dienstverlenende organisaties ten behoeve van participatie in de totstandkoming en het onderhoud van kwaliteitsinstrumentaria, aard en omvang van de dienstverlening en de daarvoor benodigde formatie. 

Rol VSOP

De VSOP vormt met de patiëntenorganisaties en de expertisecentra een werkgroep om samen de modules Organisatie van zorg te ontwikkelen. Het eindconcept wordt voorgelegd aan de betrokken wetenschappelijke verenigingen ter autorisatie. Parallel aan de ontwikkeling van de modules richt de VSOP het expertisenetwerk voor de betreffende aandoening (verder) in. Dit gebeurt samen met de patiëntenorganisaties en expertisecentra. Hierbij spelen we in op bestaande structuren en overleggen. De VSOP brengt de geïnteresseerde leden van het netwerk bijeen en begeleidt het proces om tot nadere samenwerking te komen.

Terug naar het overzicht