A A Lettergrootte
  • headerfoto-pillen

Actueel

Financiering patiëntenorganisaties

01-11-2007

Het Ministerie van VWS werkt aan een nieuwe verdeelsleutel voor de financiering van patiëntenorganisaties. Lees verder

Inbreng VSOP in debat biotechnologie

01-11-2007

Ter voorbereiding op een algemeen overleg van de Tweede Kamer over diverse biotechnologische thema's op 15 november, vond op 1 november een rondetafelgesprek plaats tussen kamerleden en maatschappelijke organisaties. Lees verder

RGO advies patientenparticipatie

04-07-2007

Wetenschappelijk onderzoekers weten vaak niet precies welke problemen patiënten hebben. Lees verder

VSOP pleit voor opheffen verbod embryonaal stamcelonderzoek

05-06-2007

Op 6 juni vond in Den Haag een rondetafelgesprek plaats tussen leden van de Tweede-Kamer en deskundigen en belanghebbenden op het terrein van het embryonaal stamcelonderzoek. Lees verder

Expertisecentra voor zeldzame aandoeningen in Nederland en Europa

16-04-2007

Op 11 april 2007 heeft de VSOP in samenwerking met de Stuurgroep Weesgeneesmiddelen een Invitational conference georganiseerd over 'Expertise centra voor zeldzame aandoeningen in Nederland en Europa'. Lees verder

Ontwikkeling huisartsenfolders over zeldzame aandoeningen gestart

03-04-2007

VSOP is een project gestart voor huisartsen over zeldzame aandoeningen. Er bestaan vele zeldzame aandoeningen, waarover de kennis in de huisartsenpraktijk beperkt is. Lees verder

Patiëntenorganisaties willen ruimere mogelijkheden voor preïmplantatie genetisch diagnostiek

03-07-2006

De VSOP pleit bij staatssecretaris Ross-van Dorp voor ruimere mogelijkheden voor preïmplantatie genetische diagnostiek (PGD). Lees verder

Voorkomen erfelijke en aangeboren aandoeningen wereldwijd

05-06-2006

Per jaar worden wereldwijd naar schatting ongeveer acht miljoen kinderen geboren met een erfelijke aandoening. Lees verder

Hoogervorst ontvangt eerste exemplaar 'Het is mijn lijf'

13-12-2005

Op 13 december 2005 heeft minister Hoogervorst het eerste exemplaar van 'Het is mijn lijf' in ontvangst genomen. Lees verder

Gentherapie: hoop of hype?

26-11-2005

De VSOP organiseerde op 26 november 2005 een minisymposium met de titel 'Gentherapie: hoop of hype? Lees verder

Evaluatie Wet op de dierproeven

14-10-2005

In opdracht van het ministerie van VWS heeft de Wageningen Universiteit de Wet op de dierproeven (Wod) geëvalueerd. Lees verder

Uitbreiding hielprik een feit

11-10-2005

Staatssecretaris Ross van VWS neemt het advies van de Gezondheidsraad over om het screeningsprogramma voor pasgeborenen (hielprik) uit te breiden met vijftien aandoeningen. Lees verder

Weten en wegen

20-09-2005

Prof. A.J. Waarlo hield op 16 september jl. zijn oratie getiteld 'Weten en wegen' bij de aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar aan de Universiteit Utrecht. Lees verder

'De patiënt aan het woord' gepubliceerd

09-05-2005

Op 9 mei jl. heeft de VSOP het boek 'De patiënt aan het woord; ervaringen met zeldzame aandoeningen' gepubliceerd. Lees verder

EGAN officeel opgericht

01-03-2005

Op 1 maart jl. is in Brussel de European Genetics Alliances' Network (EGAN) officeel opgericht. Lees verder

Nauwere samenwerking tussen klinisch genetici en kinderartsen noodzakelijk

03-02-2005

Prof.dr. Ben Hamel hield op 3 februari jl. zijn inaugurele rede. Lees verder

VSOP in actie voor vergoeding weesgeneesmiddelen

31-01-2005

Op 27 januari j.l. vond een algemeen overleg plaats van de vaste tweede kamercommissie voor VWS over geneesmiddelenbeleid, o.a. weesgeneesmiddelenvergoeding kwam aan de orde. Lees verder

Erfelijkheid op de agenda - Actualiteit van 25 jaar VSOP

20-01-2005

Op 20 januari jl. werden door dhr. Cees Smit, voorzitter van de VSOP, de eerste 4 exemplaren van het jubileumboek uitgereikt. Lees verder

27 28 29 30

>Actueel

Print