A A Lettergrootte

Extra ALV

03-12-2020 via Zoom

Tijdens de recente ALV van donderdagavond 12 november is gestemd over de Statutenwijziging. De schriftelijk uitgebrachte stemmen waren in overgrote meerderheid instemmend, maar helaas niet uitgebracht door de vereiste tweederde meerderheid van de lidorganisaties. Er dient daarom een extra ledenvergadering plaats te vinden, waarin dan met gewone meerderheid van stemmen kan worden beslist. Deze staat gepland voor donderdag 3 december, 17.30 uur.

Velen van u nemen daaraan voorafgaand deel aan de voorlichtingsbijeenkomst over de toetsing van expertisecentra van 15.00 tot 17.00 uur.  Het zou fijn zijn als u na afloop via Zoom ingelogd blijft om aan de (korte) Ledenvergadering deel te nemen.

We vragen u vriendelijk zich aan te melden voor de Ledenvergadering via onderstaande button ook als u aan de voorafgaande bijeenkomst over de toetsing deelneemt. 
De agenda is als volgt: 
1.       Opening, agenda
2.       Deelnemers
3.       Statutenwijziging:
a.       Update uitslag eerdere schriftelijke stemming
b.       Stemming
c.       Uitslag stemming
4.       Wat verder ter tafel komt
5.       Sluiting

Graag tot dan! Graag aanmelden via onderstaand formulier.

>>>Extra ALV

Print