A A Lettergrootte

Platform Kwaliteit en Organisatie van Zorg

09-09-2021 Online

In de afgelopen periode hebben we hard gewerkt aan een Meerjarenbeleidsplan en een Visiedocument 2022-2025 rondom zeldzame en genetische aandoeningen. Uw input en feedback voor de voorgenomen koers zijn hierin van groot belang. Om hierover verder van gedachte te wisselen komt het ‘Platform Kwaliteit en Organisatie van zorg’ op 9 september a.s. weer bijeen.
Ook geeft mw. dr. Dagmar Mekking, directeur Care4BrittleBones, tijdens deze bijeenkomst een presentatie over ‘Uitkomst meten en “Samen Beslissen” bij zeldzame aandoeningen’. Wij maken kennis met een ontwikkelingen bij Osteogenesis Imperfecta, het Key4OI-kompas. Vervolgens inventariseren wij mogelijkheden voor bredere toepassing hiervan bij andere zeldzame aandoeningen en de behoefte aan een praktijk-georiënteerde workshop later in het jaar 2021.
 
Bent u vertegenwoordiger van een patiëntenorganisatie? Dan nodigen we u uit graag uit voor deze online bijeenkomst (ZOOM) op

donderdag 9 september van 15:00-17:00 uur.

Na aanmelding ontvangt u eind augustus de inloggegevens van de desbetreffende bijeenkomst. De ‘digitale inloop’ is een kwartier voor aanvang.
 
Voor meer informatie over de andere VSOP-platforms, Platform Diagnostiek, erfelijkheid en Zwangerschap en Platform Onderzoeks- en medicijnbeleid, kijk dan op onze website.

>>>Platform Kwaliteit en Organisatie van Zorg

Print