A A Lettergrootte
  • headerfoto-pillen

Beoordeling (kandidaat) expertisecentra in volle gang

06-07-2021

De beoordelingsprocedure expertisecentra zeldzame aandoeningen is in volle gang. De NFU koppelde de (kandidaat) expertisecentra aan ruim 90 medische experts voor een oordeel. VSOP heeft de (kandidaat) expertisecentra gekoppeld aan ruim 180 patiëntenorganisaties.

Patiëntenorganisaties die dit betreft zijn hierover begin juni per mail door ons geïnformeerd en uitgenodigd voor deelname aan dit proces.

Op onze website kunt u het overzicht bekijken van alle patiëntenorganisaties die we hebben gevraagd een oordeel te geven. In veel gevallen beoordelen zij meer dan één expertisecentrum en meerdere aandoeningen.

Een behoorlijk aantal patiëntenorganisaties heeft de vragenlijsten die voor hen klaar stonden in de online omgeving al ingevuld en ingediend. We hopen natuurlijk nog veel meer patiëntenorganisaties bereid te vinden om vanuit de ervaring van patiënten een of meerdere aan hen voorgelegde expertisecentra te beoordelen! Zij krijgen tot 12 juli de mogelijkheid om dit te doen.

Na de zomer start het Beoordelingscomité met het bekijken van de beoordelingen van de patiëntenorganisaties en de medische experts (referenten) om te komen tot adviezen voor het ministerie van VWS. Eind 2021 vernemen de kandidaat expertisecentra die onderdeel zijn van de huidige beoordelingsronde wie zich voor vijf jaar een door VWS erkend expertisecentrum mag noemen.

>>Beoordeling (kandidaat) expertisecentra in voll...

Print