A A Lettergrootte
  • headerfoto-pillen

Een wettelijke status voor expertisecentra voor zeldzame aandoeningen

01-02-2021

Dit jaar kunnen expertisecentra voor zeldzame aandoeningen waarvan de VWS-erkenning dit jaar afloopt zich weer aanmelden voor om opnieuw erkend te worden. De procedure voor de beoordeling van expertisecentra werd recent door het ministerie van VWS op enkele punten aangescherpt en de beoordelingseisen voor expertisecentra wijzigden. Inmiddels is de procedure gepubliceerd in de Staatscourant en krijgt hiermee een wettelijke basis. De VSOP treft momenteel voorbereidingen om dit voorjaar patiëntenorganisaties te benaderen om hun mening te geven over het functioneren van de kandidaat-expertisecentra.

Medio maart zal duidelijk welke organisaties het betreft, als de VSOP beschikken over een lijst van kandidaat-centra. Patiëntenorganisaties die worden uitgenodigd voor deze beoordeling zullen we zo goed mogelijk ondersteunen om hun taak goed te vervullen. Denk hierbij aan online instructiebijeenkomsten, informatie op de website en een telefonische hulplijn. 

Op deze pagina kunnen patiëntenorganisaties ter voorbereiding al veel informatie terugvinden. Gelieve gewijzigde contactgegevens door te geven via expertisecentra@vsop.nl. Mochten we uw patiëntenorganisatie nodig hebben, dan willen we u snel kunnen bereiken op het juiste emailadres of telefoonnummer. Ook uw vragen over de beoordelingsprocedure kunt u via dit e-mailadres stellen.

>>Een wettelijke status voor expertisecentra voor...

Print