A A Lettergrootte
  • headerfoto-pillen

Enquête 'Informeren van familieleden bij erfelijke ziekten'

12-03-2018

Op initiatief van de Vereniging Klinische Genetica Nederland (VKGN) wordt de richtlijn ‘Informeren van familieleden bij erfelijke ziekten’ ontwikkeld. De VSOP draagt zorg voor het inbrengen van het ervaringsperspectief van patiënten en hun naasten.

Hiervoor willen wij u vragen om deze enquête in te vullen. De enquête staat open t/m maandag 19 maart. We nodigen ook uw familieleden uit deze enquête in te vullen.

Doel van de richtlijn

Het doel van deze nieuwe richtlijn is het verbeteren van het informeren van  familieleden na het vaststellen van een erfelijke aanleg/ziekte bij een familielid. De richtlijn en enquête richten zich op erfelijke aandoeningen met een autosomaal dominante overerving. Dit staat in de enquête verder uitgelegd.

Uw inbreng is van belang!

We hopen van harte op uw medewerking! Uw inbreng is van groot belang bij het opstellen van de richtlijn ‘Informeren van familieleden bij erfelijke ziekten’! Meer informatie over dit richtlijntraject staat op onze website.

>>Enquête 'Informeren van familieleden bij erfeli...

Print