A A Lettergrootte
  • headerfoto-pillen

Start VWS-beoordelingsproces patiëntenorganisaties

03-06-2021

Na maanden voorbereiding gaan patiëntenorganisaties nu écht aan de slag met het beoordelen van expertisecentra voor zeldzame aandoeningen! De VSOP heeft de patiëntenorganisaties aan expertisecentra en aandoeningen gekoppeld in een speciaal voor deze procedure ingericht online systeem. Patiëntenorganisaties die een rol spelen hebben de inloggegevens hiervoor al ontvangen.

Gekoppelde patiëntenorganisaties

Afgelopen maanden stonden in het teken van het maken van de juiste koppelingen tussen patiëntenorganisatie en expertisecentra en aandoeningen. Dit deden we op basis van een overzicht van expertisecentra die een vooraanmelding hadden gedaan voor deze procedure. Er zijn vele reacties gekomen op de door ons gemaakte koppelingen. Patiëntenorganisaties gaven aan soms onterecht wel en soms juist niet gekoppeld te zijn. Ook vanuit de ziekenhuizen ontvingen we voorstellen van artsen voor koppelingen aan patiëntenorganisaties. De aanpassingen zijn in vrijwel alle gevallen doorgevoerd.

Afgelopen week is bekend geworden welke expertisecentra zich daadwerkelijk hebben aangemeld en of zij voldoen aan de eisen voor een beoordeling. Enkele expertisecentra en soms ook aandoeningen vielen af. Het kan dus zijn dat patiëntenorganisaties minder beoordelingen hoeven te geven dan in eerste instantie de bedoeling was.

Planning

Alle te beoordelen expertisecentra zijn inmiddels definitief gekoppeld aan de patiëntenorganisaties. Deze patiëntenorganisaties hebben van ons  een bericht ontvangen dat de vragenlijst(en) voor hen klaar staan in de inbox van het online systeem. Een handleiding met de belangrijkste aandachtspunten is voor hen beschikbaar. Vervolgens hebben zij tot 12 juli de gelegenheid deze vragenlijsten in te vullen en te versturen.

Extra uitleg en ondersteuning


Patiëntenorganisaties met behoefte aan extra uitleg konden op dinsdag 8 juni deelnemen aan een online VSOP-bijeenkomst, waarin wij samen met hen het online systeem en de vragenlijst bekeken. Deze bijeenkomst is terug te kijken via deze link.

Gedurende periode tot 12 juli zal Team Expertisecentra van de VSOP van maandag t/m vrijdag (9.00 – 17.00 uur) beschikbaar zijn voor vragen of overleg via 035-6034096 of expertisecentra@vsop.nl.

>>Start VWS-beoordelingsproces patiëntenorganisat...

Print