A A Lettergrootte
  • headerfoto-pillen

Actueel

Jaarverslag 2021

13-07-2022

Het jaarverslag van de VSOP over 2021 is verschenen. Lees verder

Veel steun voor preconceptionele dragerschapsscreening

12-07-2022

Paren met een kinderwens kunnen beide drager zijn van eenzelfde genetische gendefect, ook al komt de desbetreffende aandoening niet in de familie voor. De VSOP is van mening dat men daarover desgewenst tijdig geïnformeerd moet kunnen worden. Lees verder

Een nieuwe route voor toegang tot weesgeneesmiddelen

12-07-2022

Nieuwe, veelbelovende maar dure geneesmiddelen voor zeldzame, niet-oncologische aandoeningen moeten sneller beschikbaar komen voor patiënten. Zorgaanbieders, patiëntenorganisaties en zorgverzekeraars gaan hiervoor in samenwerking met Zorginstituut Nederland (ZiN) een nieuwe to... Lees verder

Witboek Kwaliteitsregistraties & Patiëntenparticipatie

11-07-2022

De VSOP leverde een actieve bijdrage aan een witboek over kwaliteitsregistraties, opgesteld door de Patiëntenfederatie Nederland. Lees verder

Visie en aanpak voor Regie op Registers Dure Geneesmiddelen

11-07-2022

Het programma Regie op Registers voor Dure Geneesmiddelen (ROR DGM) heeft als doel om te komen tot eenduidige registraties die een betrouwbaar beeld geven van de effectiviteit van nieuwe, dure geneesmiddelen. Dit start met de consultatie van veldpartijen over de visie en aanpa... Lees verder

Financieel medewerker gezocht

27-06-2022

We zoeken per direct een financieel medewerker voor ons kantoor in Soest (20-24 uur per week) Lees verder

Onderzoek: Erfelijke kanker en geen afspraak bij klinisch geneticus

14-03-2022

Onderzoekers willen graag volwassenen interviewen die bij een erfelijke vorm van kanker in de familie besloten hebben geen afspraak bij de klinisch geneticus (erfelijkheidsarts) te maken. Lees verder

Vier winnaars Zeldzame engel award

26-02-2022

Op de zaterdag voorafgaand aan Zeldzameziektendag - 28 februari - zijn op Paleis Soestdijk de Zeldzame Engel Awards uitgereikt aan vier award-winnaars vanwege hun bijzondere betekenis voor mensen met zeldzame aandoeningen. Lees verder

Paleis Soestdijk in Chain of Lights

26-02-2022

Paleis Soestdijk Lees verder

Aandacht voor zeldzame ziekten op billboards

24-02-2022

Deze week (21-27 februari) staan op diverse plekken in het land langs de snelweg billboards die wijzen op zeldzame ziekten. Dit in het kader van de jaarlijkse zeldzameziektendag op 28 februari. Lees verder

rapport Preconceptionele dragerschapsscreening in NL

23-02-2022

De resultaten van het onderzoek 'Preconceptionele dragerschapsscreening in Nederland - de gevolgen, het maatschappelijk draagvlak en het ethisch kader' zijn op 21 februari aangeboden aan de Tweede Kamer. Lees verder

Zeldzameziektendag 2022

22-02-2022

Op internationale Zeldzameziektendag - maandag 28 februari - vragen patiënten, artsen en onderzoekers wereldwijd aandacht voor zeldzame aandoeningen. De VSOP benadrukt dat zeldzame aandoeningen zo zeldzaam nog niet zijn en bepleit een nationale strategie voor de aanpak van zel... Lees verder

Onderzoek Keuzehulp Erfelijkheid en Kinderwens

10-02-2022

Hebben jij en je partner een verhoogd risico op een kind met een erfelijke aandoening? En hebben jullie een kinderwens? Doe dan mee aan het onderzoek Keuzehulp Erfelijkheid en Kinderwens! Zo kun je bijdragen aan de verbetering van de voorlichting aan paren met een verhoogd ris... Lees verder

Veel waardering voor de hielprik

03-02-2022

Panda studie wijst uit dat er veel waardering is voor de hielprik Over uitbreiding van de hielprik bestaan vragen. Lees verder

Website www.kwaliteitvoorzeldzaam.nl geactualiseerd

17-01-2022

De website www.kwaliteitvoorzeldzaam.nl is recent geactualiseerd Lees verder

Op zorgkoers met het Key4OI-kompas

20-12-2021

In 2019 is de Stichting Care4brittlebones gestart met het internationale project Key4OI. Het doel van het project was het ontwikkelen van standaard uitkomstmaten voor de zeldzame aandoening osteogenesis imperfecta (OI). Het kompas is gericht zowel op het verbeteren van de indi... Lees verder

Nationale Strategie Zeldzame Aandoeningen

02-12-2021

Zorgpartijen willen een Nationale Strategie Zeldzame Aandoeningen Lees verder

Wijziging van de Wet op het bevolkingsonderzoek

09-09-2021

Op donderdag 9 september vond er in de Tweede Kamer een plenair debat plaats over de Wijziging van de Wet op het bevolkingsonderzoek. De VSOP staat achter dit wetvoorstel dat tot doel heeft meer keuzevrijheid te creëren voor mensen die gebruik willen maken van preventief gezon... Lees verder

Klinisch genetische centra meer toegang tot BRP geven

09-09-2021

VSOP heeft een reactie gegeven op een internetconsultatie van de overheid over het systematisch verstrekken van gegevens uit de Basisregistratie Personen aan de klinisch genetische centra. Lees verder

Onderzoek naar 13-weken echo gestart

08-09-2021

De IMITAS studie naar de voor- en nadelen van het aanbieden van een 13-weken echo is gestart. Per 1 september krijgen alle zwangere vrouwen in Nederland een echo aangebonden rond de 13e week van de zwangerschap. Lees verder

1 2 3 4 5

>Actueel

Print