A A Lettergrootte
  • headerfoto-pillen

Actueel

Satellietmeeting VSOP tijdens ECRD conferentie

14-07-2022

Van 27 juni tot en met 1 juli organiseerde EURORDIS de online European Conference on Rare Diseases (ECRD). De VSOP verzorgde Nederlandstalige satellietmeeting waarvan de opnames terug zijn te zien Lees verder

Voorlichting over Next Generation Sequencing

14-07-2022

ZonMw heeft naar aanleiding van het 10-jarig bestaan van het programma Goed Gebruik Geneesmiddelen (GGG) een digitaal magazine samengesteld Lees verder

Het expertisenetwerk Jong en SLE presenteert zich

14-07-2022

VSOP biedt expertisecentra die voor eenzelfde aandoening zijn erkend geavanceerde websites waarmee zij zich gezamenlijk als expertisenetwerk kunnen presenteren aan zorgverleners en patiënten. Een recent gereedgekomen site jong-en-sle-expertise.net betreft Systemische Lupus Ery... Lees verder

Jaarverslag 2021

13-07-2022

Het jaarverslag van de VSOP over 2021 is verschenen. Lees verder

Veel steun voor preconceptionele dragerschapsscreening

12-07-2022

Paren met een kinderwens kunnen beide drager zijn van eenzelfde genetische gendefect, ook al komt de desbetreffende aandoening niet in de familie voor. De VSOP is van mening dat men daarover desgewenst tijdig geïnformeerd moet kunnen worden. Lees verder

Een nieuwe route voor toegang tot weesgeneesmiddelen

12-07-2022

Nieuwe, veelbelovende maar dure geneesmiddelen voor zeldzame, niet-oncologische aandoeningen moeten sneller beschikbaar komen voor patiënten. Zorgaanbieders, patiëntenorganisaties en zorgverzekeraars gaan hiervoor in samenwerking met Zorginstituut Nederland (ZiN) een nieuwe to... Lees verder

Witboek Kwaliteitsregistraties & Patiëntenparticipatie

11-07-2022

De VSOP leverde een actieve bijdrage aan een witboek over kwaliteitsregistraties, opgesteld door de Patiëntenfederatie Nederland. Lees verder

Visie en aanpak voor Regie op Registers Dure Geneesmiddelen

11-07-2022

Het programma Regie op Registers voor Dure Geneesmiddelen (ROR DGM) heeft als doel om te komen tot eenduidige registraties die een betrouwbaar beeld geven van de effectiviteit van nieuwe, dure geneesmiddelen. Dit start met de consultatie van veldpartijen over de visie en aanpa... Lees verder

Financieel medewerker gezocht

27-06-2022

We zoeken per direct een financieel medewerker voor ons kantoor in Soest (20-24 uur per week) Lees verder

Onderzoek: Erfelijke kanker en geen afspraak bij klinisch geneticus

14-03-2022

Onderzoekers willen graag volwassenen interviewen die bij een erfelijke vorm van kanker in de familie besloten hebben geen afspraak bij de klinisch geneticus (erfelijkheidsarts) te maken. Lees verder

Vier winnaars Zeldzame engel award

26-02-2022

Op de zaterdag voorafgaand aan Zeldzameziektendag - 28 februari - zijn op Paleis Soestdijk de Zeldzame Engel Awards uitgereikt aan vier award-winnaars vanwege hun bijzondere betekenis voor mensen met zeldzame aandoeningen. Lees verder

Paleis Soestdijk in Chain of Lights

26-02-2022

Paleis Soestdijk Lees verder

Aandacht voor zeldzame ziekten op billboards

24-02-2022

Deze week (21-27 februari) staan op diverse plekken in het land langs de snelweg billboards die wijzen op zeldzame ziekten. Dit in het kader van de jaarlijkse zeldzameziektendag op 28 februari. Lees verder

rapport Preconceptionele dragerschapsscreening in NL

23-02-2022

De resultaten van het onderzoek 'Preconceptionele dragerschapsscreening in Nederland - de gevolgen, het maatschappelijk draagvlak en het ethisch kader' zijn op 21 februari aangeboden aan de Tweede Kamer. Lees verder

Zeldzameziektendag 2022

22-02-2022

Op internationale Zeldzameziektendag - maandag 28 februari - vragen patiënten, artsen en onderzoekers wereldwijd aandacht voor zeldzame aandoeningen. De VSOP benadrukt dat zeldzame aandoeningen zo zeldzaam nog niet zijn en bepleit een nationale strategie voor de aanpak van zel... Lees verder

Onderzoek Keuzehulp Erfelijkheid en Kinderwens

10-02-2022

Hebben jij en je partner een verhoogd risico op een kind met een erfelijke aandoening? En hebben jullie een kinderwens? Doe dan mee aan het onderzoek Keuzehulp Erfelijkheid en Kinderwens! Zo kun je bijdragen aan de verbetering van de voorlichting aan paren met een verhoogd ris... Lees verder

Veel waardering voor de hielprik

03-02-2022

Panda studie wijst uit dat er veel waardering is voor de hielprik Over uitbreiding van de hielprik bestaan vragen. Lees verder

Website www.kwaliteitvoorzeldzaam.nl geactualiseerd

17-01-2022

De website www.kwaliteitvoorzeldzaam.nl is recent geactualiseerd Lees verder

Op zorgkoers met het Key4OI-kompas

20-12-2021

In 2019 is de Stichting Care4brittlebones gestart met het internationale project Key4OI. Het doel van het project was het ontwikkelen van standaard uitkomstmaten voor de zeldzame aandoening osteogenesis imperfecta (OI). Het kompas is gericht zowel op het verbeteren van de indi... Lees verder

Nationale Strategie Zeldzame Aandoeningen

02-12-2021

Zorgpartijen willen een Nationale Strategie Zeldzame Aandoeningen Lees verder

1 2 3 4 5

>Actueel

Print