A A Lettergrootte
  • headerfoto-pillen

Actueel

Wat vindt het publiek van 'speciaal kweken' van embro's?

11-03-2020

Op 10 maart stuurde Minister de Jonge het eindrapport van de Maatschappelijke dialoog over speciaal kweken (Schuttelaar en partners) naar de Tweede Kamer. Ook het Rathenau Instituut kwam met een onderzoek naar burgerperspectieven op embryo-onderzoek. Lees verder

Inzet NHG en VSOP voor goede huisartsenzorg bij zeldzame aandoeningen

05-03-2020

De VSOP en het NHG tekenden op 27 februari een overeenkomst om hun samenwerking aangaande informatie voor huisartsen voor tenminste drie jaar te continueren. Lees verder

Zeldzame Engel Awards uitgereikt tijdens zeldzameziektendag

02-03-2020

Tijdens het event 'Zeldzaam - samen sterker' op 29 februari, Zeldzameziektendag 2020 ontvingen een Margreet Mantel, naaste van een patiënt, en fysiotherapeut Piet de Kleijn een Engel Award uit handen van juryvoorzitter dhr. Lekkerkerker voor hun bijzondere inspanningen voor me... Lees verder

Aandacht voor zeldzame aandoeningen blijft hard nodig

24-02-2020

Op de meest zeldzame dag die er bestaat - schrikkeldag 29 februari - 'viert' de wereld Zeldzameziektendag. Patiënten en zorgverleners vragen dan wereldwijd aandacht voor zeldzame aandoeningen. En dat is nog altijd hard nodig. In Nederland organiseert de VSOP - koepelorganisati... Lees verder

Inbreng consultatieronde NZA

24-02-2020

Consultatieronde NZa over 'vrije dbc' voor medisch-specialistische zorg. De VSOP gaf op dit voornemen haar input vanuit patientenperspectief Lees verder

Uitkomsten herbeoordeelde centra toetsingsronde F

21-02-2020

In de zomer van 2019 zijn enkele patiëntenorganisaties betrokken geweest bij de herbeoordeling van expertisecentra voor zeldzame aandoeningen die in toetsingsronde F (Tranche F) een voorlopige erkenning kregen. Inmiddels heeft de minister van VWS besloten of voorlopig erkende... Lees verder

Ins en outs over biobanken voor publiek toegankelijk

19-02-2020

De website biobanken.nl geeft overzichtelijk alle mogelijkheden, maar ook grenzen aan van medisch-wetenschappelijk onderzoek. En dus ook hoe je aan kunt geven dat jouw gegevens en lichaamsmateriaal niet voor onderzoek gebruikt mogen worden. Lees verder

Embryo's - wat mogen, kunnen en willen we ermee? 

11-12-2019

Embryoselectie, wetenschappelijk onderzoek met embryo's en genmodificatie van embryo's. Stuk voor stuk onderwerpen die erg belangrijk (kunnen) zijn voor mensen met ernstige erfelijke aandoeningen. Maar ook stuk voor stuk onderwerp van (ethische) discussies, al dan niet reële a... Lees verder

Afspraken tussen VSOP en Erfocentrum herijkt

10-12-2019

In 2000 ontstond het Erfocentrum vanuit de voorlichtingsactiviteiten van de VSOP. Het Erfocentrum heeft als missie: "mensen te ondersteunen bij het maken van keuzes rond erfelijkheid en gezondheid". Een intensieve samenwerking van het Erfocentrum met de VSOP was en is nog alti... Lees verder

VSOP reageert op monitor weesgeneesmiddelen

03-12-2019

In een reactie op de Monitor Weesgeneesmiddelen vraagt de VSOP om betere afstemming van het Nederlandse weesgeneesmiddelenbeleid en het beleid t.a.v. expertisecentra voor zeldzame aandoeningen en Europese Referentie Netwerken. Lees verder

De VSOP verwelkomt 4 nieuwe leden

27-11-2019

Tijdens de ALV van 27 november mochten we vier nieuwe leden verwelkomen. Zij versterken de VSOP als koepel van patiëntenorganisaties en zorgen dat we nog krachtiger kunnen optreden als belangenbehartiger voor mensen met zeldzame aandoeningen.   Lees verder

Patienteninbreng in onderzoek: samen regelen we het!

26-11-2019

Het European Joint Programme on Rare Diseases opent op 13 december 2019 de Joint Transnational Call (JTC2020) voor onderzoeksprojecten rond zeldzame ziekten. De VSOP roept patiëntenorganisaties op om - samen met de VSOP - patiënteninbreng hierbij te organiseren. Lees verder

Gezocht: ervaringsdeskundigen met een mening

07-11-2019

Voor twee maatschappelijke dialogen zoeken we mensen die vanuit het patiëntenperspectief hun mening willen delen. Met welke dilemma's krijg je te maken als je een ernstige erfelijke aandoening hebt? Hoe kijk je vanuit dat perspectief naar de (technologische) mogelijkheden? Waa... Lees verder

Gezocht: ouders die willen meedenken over de hielprik!

31-10-2019

Wat vinden ouders van uitbreiding van de hielprik? Om daar meer inzicht in te krijgen, zoeken we ouders die hierover mee willen praten. Lees verder

Het belang van diagnostiek op de Europese agenda

28-10-2019

VSOP schreef mee aan een artikel in het blad Public Health Genomics met als titel 'The value of diagnostic information in personalised health care' over het belang van een tijdige en juiste diagnose. Lees verder

Nieuwe regeling voorwaardelijke toelating van (wees)geneesmiddelen tot het basispakket treedt in werking

23-10-2019

De toegang voor patiënten tot nieuwe geneesmiddelen voor ernstige en vaak zeldzame aandoeningen, zoals weesgeneesmiddelen wordt verbeterd. Dat heeft minister Bruno Bruins (Medische Zorg) besloten. Lees verder

Nieuwe richtlijn informeren van familieleden bij erfelijke aandoeningen 

04-10-2019

Op 4 oktober 2019 is de landelijke richtlijn informeren van familieleden na het vaststellen van een erfelijke aandoening gepubliceerd. Deze richtlijn vormt een belangrijke stap in het vroegtijdig signaleren van erfelijke aandoeningen en in sommige gevallen preventie van ziekte... Lees verder

Concept beleidsregel 'Juiste zorg op juiste plek' ontoereikend voor zeldzame aandoeningen

23-09-2019

De onafhankelijk toezichthouder Autoriteit Consument en Markt (ACM) heeft een concept beleidsregel gemaakt hoe zij toezicht zal houden op afspraken over verplaatsing van zorg in het kader van 'de Juiste Zorg op de Juiste Plek'. Samen met Dwarslaesie Organisatie Nederland pleit... Lees verder

Kwaliteit van Leven voor kinderen en ouders gestructureerd bespreken met uw zorgverlener?

20-09-2019

Nieuwe PROM vragenlijsten via KLIK beschikbaar Lees verder

PANDA studie: Psychosociale Aspecten (Uitbreiding)
Hielprikscreening

20-09-2019

Er zijn veel ontwikkelingen bij de hielprikscreening: alle ouders van pasgeboren baby's krijgen ermee te maken. Om de zorg en communicatie rondom de (uitbreiding van de) hielprik te verbeteren doen we onderzoek. We willen hierbij te weten komen wat mensen vinden van de hielpri... Lees verder

1 2 3 4 5 6 7

>Actueel

Print