A A Lettergrootte
  • headerfoto-pillen

Actueel

Gezocht: mensen met een erfelijke aandoening voor vragenlijst dragerschapsscreening

09-12-2020

Voor de studie naar gevolgen, maatschappelijk draagvlak en ethisch kader van preconceptionele dragersschapsscreening is de mening van mensen met een erfelijke aandoening belangrijk. Daarom is er een vragenlijst open gesteld. Lees verder

Alles over syndromen op één plek 

03-12-2020

De VSOP lanceert vandaag - samen met NVAVG en AVG-opleiding, de website syndromen.net; een website met betrouwbare medische informatie over zorg en begeleiding van kinderen en volwassenen met een genetisch syndroom. Lees verder

Project 'Zicht op zorg voor mensen zonder diagnose' afgerond:   www.diagnoseonbekend.nl is online!

02-12-2020

Er bestaan in Nederland diverse poliklinieken voor patiënten met onbegrepen klachten, zónder diagnose, ultra-zeldzame aandoeningen of een (onbegrepen) ontwikkelingsachterstand. Deze poliklinieken zijn voor patiënten/naasten en verwijzers vaak lastig te vinden. V De VSOP ontwik... Lees verder

Geanimeerde online bijeenkomst over gentherapie - Patiënteninformatie, verslag & opname

30-11-2020

De Nederlandse Vereniging voor Gen- en Cel Therapie organiseerde op 28 oktober jl. samen met de VSOP, de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) en Hematon een online vraaggesprek over de ervaringen bij het beschikbaar komen van gentherapie in de kliniek Lees verder

Wat heeft mijn kind?

05-11-2020

De website diagnoseonbekend.nl helpt zorgverleners de weg te vinden naar poliklinieken die gespecialiseerd zijn in het stellen van zeldzame diagnoses. We spreken klinisch geneticus dr. Marie-José van den Boogaard; zij werkt bij een van die poliklinieken; het Centrum voor Ontwi... Lees verder

Internationale bijwerkingenweek 2-6 november

02-11-2020

De bijwerkingenweek is een jaarlijks terugkerende campagne waar dit keer ruim 70 landen aan meedoen. Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) en het Bijwerkingencentrum Lareb doen mee voor Nederland. Lees verder

Eerste conect4children (c4c) 'Train the Trainers' Workshop

27-10-2020

Afgelopen 16 en 17 september organiseerde C4C de eerste virtuele c4c-workshop 'Train the Trainers' waaraan meer dan 30 patiënten en patiëntvertegenwoordigers deelnamen, die 20 ziektebeelden vertegenwoordigden en afkomstig waren van 12 Europese landen. Lees verder

Nieuwe leerstoel voor onderzoek patiëntenperspectief bij genetische testen rond zwangerschap en geboorte

20-10-2020

Dr. Lidewij Henneman mag zich per 1 oktober 2020 hoogleraar noemen. Zij neemt voor de komende 5 jaar plaats op de leerstoel 'Het patiëntenperspectief bij de ontwikkeling van genetische testen rondom zwangerschap en geboorte'. Een kennismaking. Lees verder

De VSOP pleit voor een aangepast besliskader voor de hielprik

19-10-2020

De VSOP is teleurgesteld over het advies van de Gezondheidsraad om zogenaamde 'niet-behandelbare' aandoeningen voorlopig niet op te nemen in de hielprik. In een brief aan staatssecretaris Blokhuis adviseert de VSOP het besliskader voor de hielprik aan te passen zodat ook 'niet... Lees verder

Procedure toetsing Expertisecentra 2021

10-10-2020

Vanaf januari 2021 start de beoordelingsprocedure van (kandidaat) expertisecentra voor zeldzame aandoeningen. NFU en VSOP verzorgen deze samen, in opdracht van het ministerie van VWS. Lees verder

Onderzoek meerwaarde 13-weken echo van start

10-10-2020

Per 1 juni 2020 is de IMITAS studie, gestart, Landelijke studie structureel echoscopisch onderzoek bij 13 weken zwangerschap. De VSOP neemt deel aan deze net gestarte studie. Lees verder

In memoriam: prof. Ten Kate

05-08-2020

Op 31 juli overleed prof. Leo ten Kate op 80-jarige leeftijd Lees verder

Nieuwe medische richtlijn helpt risico's op ernstige erfelijke aandoeningen al voor de zwangerschap te signaleren

25-06-2020

Voor paren met een op voorhand relatief hoog risico op kinderen met een ernstige erfelijke aandoening is er al enige tijd binnen de medische zorg een test beschikbaar om dit te laten onderzoeken. Deze test is bij veel van deze paren met een kinderwens echter nog onbekend en do... Lees verder

VSOP verwelkomt nieuwe leden

17-06-2020

Met een digitaal applaus zijn in de algemene ledenvergadering van de VSOP op 17 juni jl. zes patiëntenorganisaties toegetreden tot de VSOP. Van harte welkom! Lees verder

In 2020 aflopende erkenningen van expertisecentra verlengd met 1 jaar

16-06-2020

Vanwege de COVID19-crisis lukt het niet om de beoordelingsprocedure voor die expertisecentra waarvan de erkenning in 2020 afloopt nog dit jaar af te ronden. Daarom heeft het Ministerie van VWS besloten de erkenningen van deze expertisecentra te verlengen met een jaar tot en me... Lees verder

Artsen van de toekomst en zeldzame aandoeningen: Raamplan artsopleiding gereed.

10-06-2020

Welke vaardigheden en eigenschappen moeten de basisartsen van de toekomst hebben? Onlangs presenteerde de NFU (Nederlandse Federatie Universitaire medische centra) het Raamplan Artsopleiding 2020. Lees verder

De rol van VSOP in PedCRIN

04-06-2020

PedCRIN (Paediatric Clinical Research Infrastructure Network) ontwikkelt hulpmiddelen en een infrastructuur die onderzoek bij kinderen vereenvoudigen en stimuleren. In een interview maakt Eric Vermeulen duidelijk wat de rol van de VSOP hierin is. Lees verder

De Kwaliteitsstandaard Atypische Parkinsonismen gereed

14-05-2020

De afgelopen jaren heeft de Parkinson Vereniging, onder projectleiding van de Vereniging voor Samenwerkende Ouder- en Patiëntenorganisaties (VSOP) voor zeldzame en genetische aandoeningen, gewerkt aan de totstandkoming van de Kwaliteitsstandaard Atypische Parkinsonismen. Lees verder

NIPT ook na '23 beschikbaar?

27-04-2020

De VSOP heeft input gegeven op  de uitvoeringstoets over de haalbaarheid en randvoorwaarden van de implementatie van de NIPT in het reguliere screeningsprogramma. In haar brief heeft de VSOP het belang benadrukt voor de doelstelling van het programma screening op  down-, edwar... Lees verder

VSOP en de coronacrisis

26-03-2020

De VSOP leeft intens mee met iedereen die de gevolgen van de coronacrisis voor werk en gezondheid ondervindt! Wij blijven bereikbaar via telewerken. Sommige projecten kunnen echter vertragen waar deze afhankelijk zijn van de samenwerking met ziekenhuizen en artsen die momente... Lees verder

1 2 3 4 5 6 7

>Actueel

Print