A A Lettergrootte
  • headerfoto-pillen

Actueel

VSOP nieuwsbrief AGENDA #22 is verschenen

05-11-2009

De VSOP nieuwsbrief 'AGENDA' #22 is verschenen. Lees verder

Rapport Internationaal PGO-beleid verschenen

02-09-2009

INTERNATIONAAL PGO-BELEID - Een verkenning. Door Bob Keizer, 1 september 2009 Lees verder

Drie projecten toegekend aan VSOP

Drie projecten toegekend aan VSOP

31-07-2009

De VSOP heeft drie grote projecten toegekend gekregen bij het Fonds PGO. Lees verder

VSOP in Commissie Embryoselectie

VSOP in Commissie Embryoselectie

26-07-2009

De VSOP zal namens patienten gaan deelnamen aan de commissie die richtlijnen op gaat stellen voor Preïmplantatie Genetische Diagnostiek (embryoselectie). Lees verder

Neonatale screening: samenwerking met ouders

Neonatale screening: samenwerking met ouders

03-05-2009

Op 26 april jl., tijdens de 6e ISNS European Regional Meeting in Neonatal Screening Conference in Praag, hebben de ISNS (International Society for Neonatal Screening) en EGAN (European Genetic Alliances' Network) ee... Lees verder

Zeldzame Ziekten Dag 2009

29-01-2009

Ook dit jaar organiseert de VSOP, tezamen met de Stichting Zeldzame Ziekten Fonds, de Stuurgroep Weesgeneesmiddelen en het Koninklijk Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP) de Zeldzame Ziekten Dag 2009. Lees verder

Alleen D66, GroenLinks en SP steunen Motie voor VSOP

08-01-2009

De overheidsfinanciering voor de VSOP wordt de komende jaren afgebouwd van ongeveer k€150 per jaar in 2008 tot slechts k€30 per jaar in 2012. Lees verder

Publicatie Gelijke kansen voor zeldzame aandoeningen

05-11-2008

Met deze publicatie wil de VSOP patientenorganisaties een handreiking bieden om die uitdaging aan te gaan en het initiatief naar zich toe te trekken. Zowel bij de realisatie van zorgstandaarden - het eerste deel van deze publicatie, als bij het stimuleren van multidisciplinair... Lees verder

VSOP onderzoekt de rol van patiënten bij experimenteel klinisch onderzoek in Europa

11-07-2008

De VSOP gaat met financiële steun van de Europese Unie de huidige en wenselijke rol van patiëntenorganisaties bij experimenteel klinisch onderzoek (klinische trials) onderzoeken in een project met als titel PatientPartner. Lees verder

Kabinetsbesluit over embryoselectie bedreigt de keuzevrijheid van patiënten

01-07-2008

De VSOP constateert dat het kabinet om uit de politieke impasse rond embryoselectie (preïmplantatie genetische diagnostiek, PGD) te komen, heeft gekozen voor een oplossing die niet in het belang is van de patiënt. Lees verder

Grotere vraag naar genetische embryoselectie dan gedacht

04-06-2008

De toekomstige vraag naar preïmplantatie genetische diagnostiek (PGD of 'embryoselectie') is waarschijnlijk veel groter dan tot nu toe werd aangenomen. Lees verder

Gebruiksvriendelijke informatie voor deelnemers aan klinisch onderzoek

01-06-2008

Veel mensen die overwegen om deel te nemen aan een experimenteel klinisch onderzoek zouden graag meer informatie willen over dergelijke onderzoeken. Lees verder

Patiëntenorganisaties vóór preïmplantatie genetische diagnositek

29-05-2008

Naar aanleiding van de lopende discussie over preïmplantatie genetische diagnositek (PGD) heeft de VSOP een persbericht uitgebracht. Lees verder

Verhuizing Erfocentrum

28-04-2008

De VSOP werkt nauw samen met het door haar opgerichte Erfocentrum. Aangezien door het wegvallen van de overheidsubsidie het Erfocentrum onder financiële druk is komen te staan, is er gezocht naar een partner die financiële garanties zou kunnen bieden en die tevens inhoudelijke... Lees verder

Patiëntenorganisaties willen betere zorg voor zeldzame ziekten

03-03-2008

Op vrijdag 29 februari vond, met groot succes, de eerste Europese Zeldzame Ziekten Dag plaats in Madurodam. Lees verder

VSOP reageert op Europese voorstel zeldzame aandoeningen

27-02-2008

De Europese Commissie hield onlangs een openbare raadpleging betreffende het Europese beleid op het terrein van de zeldzame aandoeningen. Lees verder

Debat medische ethiek

18-02-2008

Op donderdag 14 februari kwam in de tweede kamer het medische ethiekbeleid van staatssecretaris Bussemaker aan de orde. Lees verder

Oproep aan overheid: stop intimidaties tegen dierproeven!

06-02-2008

In een gezamenlijke brief aan minister Klink roepen wetenschappelijke, biofarmaceutische en patiëntenorganisaties (NPCF en VSOP) de overheid op om zich uit te spreken tegen bedreigingen van mensen die betrokken zijn bij dierproeven. Lees verder

VSOP reageert op Gezondheidsraadadvies preconceptiezorg

27-11-2007

Preconceptiezorg richt zich op het voorkomen van aandoeningen en gezondheidsproblemen bij het aanstaande kind en de moeder. Lees verder

Minisymposium ‘Kinderen en Medicijnen’

20-11-2007

Op 17 november 2007 vond het minisymposium 'Kinderen en Medicijnen' aangaande medicijngebruik en medicijnonderzoek bij zwangeren en kinderen plaats. Lees verder

23 24 25 26 27

>Actueel

Print